Posiadasz uszczerbek na zdrowiu będący efektem błędu lekarza? Jak najbardziej możesz ubiegać się o odszkodowanie. Podpowiadamy, jak to zrobić!

Do kogo się zwrócić?

Wcześniej jedynym wyjściem było złożenie pozwu przeciwko lekarzowi lub szpitalowi i rozstrzygnięcie sprawy na drodze cywilnej. Od stycznia 2012 roku w Polsce działają Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w skład których wchodzą lekarze, pielęgniarki, prawnicy oraz przedstawiciele rzecznika praw pacjenta. Ważne: zadaniem komisji nie jest rozstrzygnięcie, czy wina leży po stronie lekarza lub szpitala (od tego i tak jest sąd). Stwierdzają tylko, czy faktycznie doszło do zdarzenia z efektem w postaci błędu lekarskiego i klasyfikują go (czasem też wyceniają).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o odszkodowanie należy złożyć w odpowiedniej dla miejsca zdarzenia błędu (czyli odpowiedniego szpitala lub przychodni) komisji wojewódzkiej. Składa go wówczas sam poszkodowany lub formalnie wyznaczona do tego osoba. W przypadku śmierci pacjenta taki wniosek może złożyć jego spadkobierca. Jak wyglada takie pismo? Można je znaleźć na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego. Trzeba pamiętać o tym, by był złożony w 3 takich samych egzemplarzach wraz z załącznikami (historia choroby, przebieg zabiegu czy inne dokumenty medyczne). Złożenie wniosku kosztuje 200 zł.

Jak wiele możesz dostać?

Kwota składająca się na odszkodowanie jest ściśle uregulowana limitami. I tak, w przypadku uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zakażenia przez lekarza, poszkodowany może uzyskać maksymalnie 100 tysięcy złotych. Jeśli poszkodowany umrze, jego bliscy mogą dostać w ramach odszkodowania nawet 300 tysięcy złotych.

Skorzystaj z pomocy profesjonalistów

Nie masz czasu tułać się po komisjach? Jesteś zbyt przejęty całym zdarzeniem i potrzebujesz solidnej pomocy w procesie uzyskania odszkodowania? Wybierz Lex Vadium! Każdy nasz dobry prawnik w Gliwicach załatwi za Ciebie wszelkie formalności, abyś nie musiał tracić na nie czasu i siły. Będziemy też reprezentować Cię w postępowaniu cywilnym i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by uzyskać jak najwyższą kwotę odszkodowania.