Alimenty to świadczenie, które polega na regularnym uiszczaniu kwoty, której wysokość wyznaczył sąd. Najczęściej sprawy rodzinne odbywają się w ramach ustalenia obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci. Jakie kwestie brane są pod uwagę podczas ustalania wysokości świadczenia? Dowiedz się, co jeszcze oprócz dochodu ma istotne znaczenie dla sądu i czy liczy się dla niego np. stan zdrowia osoby mającej uiszczać alimenty.

Wysokość alimentów – w jaki sposób jest ustalana?

Należy podkreślić, że ustalając wysokość alimentów brane są pod uwagę tzw. usprawiedliwione potrzeby osoby, która ma je otrzymywać. Oznacza to, że np. alimenty na dziecko ustalane są na podstawie wieku dziecka oraz jego potrzeb. Dodatkowo, w tym względzie brana jest również pod uwagę stopa życiowa rodziców. Obowiązkiem opiekunów jest zapewnienie dziecku takiego samego poziomu, który zgodnie z prawem określany jest jako „godny”. I jeśli np. chodzi o alimenty na dziecko, to najczęściej jest to związane z całościowym lub częściowym pokryciem kosztów utrzymania oraz wychowania, czyli opłaty związane ze szkołą, opieką medyczną itp. Ponadto, gdy ustalane są alimenty, w szczególności ich wysokość, sąd bierze pod uwagę także możliwości zarobkowe oraz majątkowe osoby, która zobowiązana jest do ich opłacania. W praktyce oznacza to, że przede wszystkim brany jest pod uwagę dochód tej osoby. Oprócz tego, dla sądu ważne są także dochody wynikające z posiadania majątku (nieruchomości, samochody). Tym samym, podczas określania zdolności płatniczej osoby, istotne są także dochody z najmu i dzierżawy oraz wszystkie dodatkowe świadczenia (m.in. premie).

Co jeszcze jest brane pod uwagę podczas ustalania wysokości alimentów?

Warto także podkreślić, że przy ustalaniu wysokości alimentów, sąd bierze pod uwagę także wiek, wykształcenie, stan zdrowia, umiejętności itp. kwestie – podkreśla specjalista z Kancelarii Radców Prawnych Adversus ze Szczecina.      

Chodzi tutaj głównie o to, że dla sądu liczy się nie tylko uzyskiwany dochód oraz stan majątkowy, ale także zdolności do osiągania konkretnych zarobków. Jest to bardzo ważne, gdyż np. zdarza się, że rodzic jest bezrobotny, a wszystkie przesłanki wskazują, że brak zatrudnienia jest związany z jego lenistwem – w takiej sytuacji sąd ustalając alimenty weźmie pod uwagę, że opiekun mógłby zarobić np. najniższą średnią krajową. Działa to także w drugą stronę – jeśli rodzic opiekujący się dzieckiem wnioskuje o wyższą kwotę niż np. niepełnosprawny rodzic ze względu na stan zdrowia jest w stanie zapłacić, to sąd także weźmie to pod uwagę. Dla sądu znaczenie ma zarówno interes osoby, która ma płacić alimenty, jak również tej, która ma je otrzymywać.