Zawarcie małżeństwa to szczególne wydarzenie w życiu każdego człowieka – nie tylko z perspektywy emocjonalnej, ale także jeśli chodzi o kwestie prawne. Okazuje się bowiem, że w momencie podejmowania decyzji o wejściu w związek małżeński, nabiera on szczególnej mocy określanej więzią prawną. Co istotne, w polskim prawie oraz zgodnie z naszą chrześcijańską wiarą za najbardziej istotne cechę małżeństwa, jaka nie powinna zostać nigdy naruszona uważa się nierozerwalność. W związku z tym w świetle kościoła jest to stan nie do rozwiązania – w świetle prawa jednak wszystko wygląda nieco inaczej. Każdy kto wstąpił w związek małżeński możne wnieść o jego rozwiązanie poprzez specjalny pozew o rozwód.

Pozew o rozwód – najważniejsze zasady

Decydując się na wniesienie pozwu o rozwód niezbędne jest posiadanie odpowiednich informacji – między innymi to jakie opłaty będą z tego tytułu konieczne do uiszczenia oraz jakich obowiązków musimy dopełnić, aby wniosek miał moc prawną.

Oto najważniejsze informacje dotyczące wnoszenia sprawy o rozwód:

  • Pozew o rozwód może być wniesiony wyłącznie do sądu okręgowego przynależnego do ostatniego miejsca zamieszkania małżonków (warunkiem jest też przebywanie w tym okręgu choćby jednej ze stron) – gdyby okazało się, że w chwili obecnej żadna z osób nie zamieszkuje tego adresu, sprawa trafi do sądu najbliższego miejscu zamieszkania osoby pozwanej.
  • Sprawy o rozwód nie są prowadzone nieodpłatnie – za tego typu działalność niezbędne jest uiszczenie opłaty w wysokości 600 złotych – wystarczy dokonać płatności w kasie sądu bądź poprosić o odpowiedni kwit do wykonania przelewu bankowego.
  • Niezbędne będzie również uiszczenie opłaty za wpis ostateczny, który znajdzie się w orzeczeniu sądowym.
  • Możliwe, że na drodze sądowej pojawią się dalsze konieczne opłaty, których trzeba będzie dokonać – zawsze wato brać to pod uwagę.

Tworzenie pozwu o rozwód

W przypadku wnoszenia pozwu o rozwód bardzo ważne jest odpowiednie skonstruowanie pisma – może mieć to kluczowe znaczenie dla sprawy. Taki pozew można przygotować samodzielnie korzystając z gotowych wzorów bądź może przygotować dla nas prawnik – najlepiej, jeśli będzie on przygotowywany w porozumieniu pomiędzy pozywającym, a prawnikiem. Bardzo ważne jest, aby zastanowić się o co chcemy walczyć – czy ma to być rozwód z orzeczeniem o winie czy może za porozumieniem stron. Konieczne jest obranie jednego z torów. W przypadku orzeczenia o winie niezbędne będzie powołanie się na pomoc prawnika – w momencie porozumienia stron sprawa może zakończyć się tylko z udziałem zainteresowanych oraz sędziego.

Kancelaria adwokacka Zemanek