depozyt notarialny

Notariusz jest urzędnikiem pełniącym funkcję zaufania publicznego. Do jego głównych zajęć należy sporządzanie aktów notarialnych, tak aby dokumenty, którym nadano tę funkcje, otrzymały moc prawną. Kolejnym działaniem, które wchodzi w zakres pracy tego urzędnika, jest depozyt notarialny. Co to takiego i w jakich sytuacjach warto z niego skorzystać?

Co to jest depozyt notarialny?

Depozyt notarialny jest jednym ze sposobów na zabezpieczenie obrotu nieruchomościami. Polega on na potwierdzeniu ze strony kupującego dysponowania kwotą, która jest potrzebna do przeprowadzenia transakcji. Depozyt notarialny pozwala też ustalić konkretne warunki, dzięki czemu interesy obu stron są bezpieczne. A zatem na czym on dokładnie polega?

W ramach depozytu notarialnego uprawniony urzędnik przechowuje pieniądze, które mają być przeznaczone na zakup danej nieruchomości. W tym celu zakłada specjalne konto bankowe. Może on też przechowywać papiery wartościowe. Cała procedura jest potwierdzona sporządzonym przez niego aktem notarialnym.

Czy warto zdecydować się na depozyt notarialny?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z istnienia takiej opcji jak depozyt notarialny. A czasem, jeśli o niej wiedzą, nie decydują się na nią, chcąc uniknąć dodatkowych kosztów. Nie ulega jednak wątpliwości, że depozyt stanowi dobre zabezpieczenie obu stron transakcji nieruchomości. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, co gwarantuje brak zagrożenia dla przechowywanych pieniędzy – dodaje Notariusz z Tuszyna.

Wymagana kwota jest wpłacana na specjalnie przygotowane konto, dzięki czemu kupujący nie musi przekazywać jej sprzedającemu przed wypełnieniem umowy. Jednocześnie właściciel nieruchomości jest pewien, że otrzyma pieniądze od nabywcy. Metoda ta sprawdza się wtedy, gdy transakcja jest w całości lub w większej części realizowana ze środków własnych kupującego. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi fakt, że depozyt jest objęty tajemnicą zawodową notariusza, wiedzą o nim zatem jedynie strony umowy oraz sam urzędnik.

Czy nabywca nieruchomości może wycofać pieniądze?

Kolejną rzeczą, która może wzbudzać wątpliwości sprzedających jest pytanie, czy kupujący może z powrotem zabrać pieniądze z depozytu. Jeśli jednak umowa została już zawarta, nie ma takiej możliwości. Podstawą są wcześniejsze ustalenia między stronami, jeśli podpiszą one stosowny dokument, pieniądze zostaną przekazane sprzedawcy zgodnie z umową. Jeśli zatem masz obawy o to, czy nabywca wpłaci ustaloną wcześniej kwotę, możesz zdecydować się na depozyt notarialny, który Ci to zagwarantuje.