literatura prawnicza

Prawo podatkowe stanowi niezwykle złożoną dziedzinę, a jego dynamicznie zmieniające się przepisy nie ułatwiają sprawnego poruszania się po jego meandrach. W celu umożliwienia ludziom świata biznesu zgodnego z prawem i efektywnego zarządzania finansami, wszystkie zmiany podatkowe między innymi w ordynacji podatkowej poddawane są dokładnej analizie i interpretacji specjalistów. Wiedza zgromadzone w publikacjach podatkowych, znacząco ułatwia zrozumienie i stosowanie nowych przepisów.

Leksykon wiedzy podatkowej

Leksykony wiedzy z zakresu podatków i rachunkowości przygotowane na rok 2016 przez Oficynę Wydawniczą UNIMEX zawierają rzetelną dawkę informacji przydatnych w pracy kancelarii rachunkowych i księgowych, doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych, a także samodzielnych przedsiębiorców. Autorzy tych kompendiów wiedzy to wprawni praktycy prawa finansowego, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny przygotowanych materiałów. W zależności od tematyki, leksykony zawierają odpowiedzi na wszystkie pytania związane z obowiązującymi przepisami rozliczania podatku VAT, dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz warunkami i wymogami obowiązującymi płatników składek ZUS.

Komentarze do ustaw

Komentarz do ustawy to oddzielny rodzaj wydawnictwa, poświęcony w całości omówieniu konkretnych zmian i przepisów w danej ustawie. Z punktu widzenia podatnika najistotniejsze zmiany w prawie podatkowym, wchodzące w życie w bieżącym roku, wynikają z nowelizacji Ordynacji podatkowej. Komentarz przygotowany przez zespół specjalistów prawa podatkowego omawia konsekwencje praktyczne najnowszych zmian, wskazuje najistotniejsze elementy nowelizacji i wyjaśnia ich znaczenie dla podatników.

Poradniki z zakresu prawa finansowego

Poradniki proponowane przez Oficynę Wydawniczą UNIMEX stanowią praktyczną propozycję wydawniczą kierowaną do podatników. Zawierają one praktyczne wskazówki i odpowiedzi na najczęstsze pytania pojawiające się w pracy osób zajmujących się prowadzaniem ksiąg rachunkowych czy ogólnie funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W tego typu pozycjach znajdziemy także rozwiązanie problemów omówione na konkretnych przykładach, co znacznie ułatwia interpretację przekazywanej wiedzy.