Wizyta windykatora

Windykacja przedsądowa to wszystkie działania perswazyjne wykonywane przez wierzyciela lub jego przedstawiciela, mające na celu polubowną spłatę należności przez dłużnika. Jak nazwa wskazuje, ten typ windykacji odbywa się przed przejęciem sprawy przez sąd. Wyrok sądowy zawsze wiąże się z wszczęciem postępowania komorniczego, którego każdy powinien unikać. Dlaczego?

Jak wygląda postępowanie komornicze?

Najpierw dłużnik musi uzyskać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej. Warto jednak wiedzieć, że unikanie listonosza na niewiele się zda, ponieważ pismo może zostać także doręczone osobiście przez komornika, gdy przyjdzie pierwszy raz z wizytą do domu. Komornik jest wykonawcą wyroku sądowego, a jego działania mają na celu uregulowanie długu zaciągniętego u wierzyciela wraz z odpowiednimi odsetkami. Postępowanie sądowe i komornicze wiąże się także z dodatkowymi kosztami, którymi obciążony zostaje oczywiście dłużnik. Nie dość więc, że w postępowaniu komorniczym podejmowane są drastyczne środki egzekwowania długu, to jeszcze do sumy pieniędzy do spłaty dopisywane są kolejne, np. wynagrodzenie dla komornika za wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Niestety z reguły są to dosyć wysokie kwoty, których można uniknąć, decydując się na windykację przedsądową.

Postępowanie komornicze składa się z następujących kroków:

 • ustalenie majątku dłużnika przez komornika (uchylanie się od odpowiedzi na pytania dotyczące majątku lub ukrywanie faktu posiadania majątku oraz poszczególnych jego elementów podlega karze!),
 • egzekwowanie roszczeń wierzyciela poprzez zajmowanie kolejnych elementów majątku dłużnika:
  • wynagrodzenie za pracę (kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2021 roku wynosi 2062 zł netto),
  • rachunek bankowy,
  • otrzymywane świadczenia państwowe, w tym emeryturę i/lub rentę,
  • ruchomości (np. pojazdy lub cenne przedmioty) i/lub nieruchomości.

W najlepszym interesie dłużnika jest niedoprowadzenie do sytuacji, w której sprawa trafia do sądu, po czym rozpoczęta zostaje egzekucja komornicza. Aby tego uniknąć, warto skorzystać z możliwości podjęcia mediacji przedsądowych. Na windykacji przedsądowej skorzysta nie tylko dłużnik, ale również wierzyciel. Podjęcie takich kroków najczęściej prowadzi przede wszystkim do szybszego uregulowania długu.

Jak uniknąć wszczęcia postępowania komorniczego?

Windykacją przedsądową zajmują się eksperci, najczęściej związani z kancelariami prawnymi bądź finansowymi. Na czym polega windykacja przedsądowa? Na to pytanie odpowiada specjalista z kancelarii MediatorLEX w Bytomiu:

W naszej kancelarii dbamy o to, aby w ramach windykacji przedsądowej polubownie rozwiązać trudną sytuację, a nasze działania oparte są przede wszystkim na rzeczowej, kulturalnej rozmowie. Podejmujemy się mediacji zarówno z wierzycielami w imieniu dłużników, jak i z dłużnikami w imieniu wierzycieli. W naszej pracy wykorzystujemy sprawdzone techniki negocjacyjne. Oczywiście działania tego typu można przeprowadzać samodzielnie, jednak korzystanie z usług profesjonalistów gwarantuje przede wszystkim wysoką skuteczność w regulowaniu zadłużeń. Ma się wówczas komfort wynikający ze świadomości, że wszystko przeprowadzane jest zgodnie z prawem.

Zdarza się, że to wierzyciel nie chce się zgodzić na polubowne rozwiązanie sprawy, np. utrudniając negocjacje czy wyrażając sprzeciw wobec propozycji dłużnika co do spłaty części zadłużenia. Wówczas to dłużnik może skorzystać z pomocy profesjonalnego mediatora.

Korzyści wynikające z podjęcia windykacji przedsądowej

Podjęcie mediacji w związku z windykacją przedsądową przynosi rozmaite korzyści, które nie skupiają się wyłącznie na kwestiach finansowych, ale również skutkują m.in. zmniejszeniem poziomu przeżywanego na co dzień stresu. Przede wszystkim jednak wymienić można następujące zalety wynikające z windykacji przedsądowej:

 • skuteczność w regulowaniu długu,
 • szybsza spłata należności,
 • uniknięcie kosztów sądowych i komorniczych,
 • nienaliczanie się kolejnych odsetek.

Nie bez znaczenia jest eliminacja stresu wynikającego z doświadczania negatywnych form perswazji, mających na celu egzekucję zadłużenia przez wierzyciela (nachodzenia, wydzwaniania, zastraszania, szantażu i innych), a z drugiej strony – oszczędność czasu i energii poprzez powierzenie tego zadania profesjonalistom.