Organizacja pogrzebu wiąże się nie tylko z ogromnymi przeżyciami oraz bólem, który towarzyszy osobom w żałobie, ale także dużymi wydatkami. Myślenie o sprawach doczesnych na etapie organizacji pogrzebu wielu osobom wydaje się nie na miejscu, jednak uzyskanie zasiłku pogrzebowego jest sposobem na zmniejszenie kosztów pogrzebu, które dla wielu osób są bardzo dużym obciążeniem.

Zasiłek pogrzebowy – podstawowe informacje

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest przez ZUS lub KRUS w przypadku śmierci osoby, która podlegała obowiązkowemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Ważne: świadczenie to przysługuje także w przypadku śmierci osoby nieubezpieczonej (dotyczy to tylko najbliższych  krewnych pobierających świadczenia z ZUS), która jest członkiem rodziny uprawnionego do pobierania emerytury lub renty bądź pobierającego jedno z tych świadczeń wnioskodawcy, jeżeli osoba ta poniosła koszty pogrzebu.

Na złożenie wniosku o przyznanie zasiłku pogrzebowego osoba, które poniosła koszty pochówku ma 12 miesięcy liczone od daty śmierci osoby, której pogrzeb opłaciła. W wyjątkowo trudnych sytuacjach, które niestety mają miejsce coraz częściej, np. identyfikacji lub odnalezienia zwłok w okresie dłuższym niż w 12 miesięcy od daty zgonu, stosowana są nieco inne przepisy, jednak niezbędne w tym przypadku jest dostarczenie do ZUS-u lub KRUS-u stosowanego zaświadczenia, które będzie wystawione przez policję lub prokuraturę.

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w kwocie 4000 zł. Świadczenie to otrzymuje osoba lub osoby ponoszące koszty pochówku osoby zmarłej. Wnioskodawca nie musi należeć do najbliższej rodziny zmarłego, aby móc ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. O zasiłek pogrzebowy może wnioskować m.in. sąsiad, przyjaciel, jednostka samorządowa oraz każda osoba, która pokryła w całości lub części koszty pogrzebu. Oprócz rachunków poświadczających poniesione koszty do wniosku należy dołączyć także akt zgonu osoby zmarłej oraz w sytuacji, gdy nie była ona ubezpieczona, a należała do najbliższej rodziny, dokumenty poświadczające, że podlegamy ubezpieczeniu społecznemu – wyjaśnia ekspert z Zakładu Pogrzebowego Charon z Elbląga.

Jak wypełnić dokumenty o zasiłek pogrzebowy?

Członkowie rodziny osoby zmarłe oraz bliscy ponoszący koszty pogrzebu często nie mają sił na załatwianie formalności urzędowych i w takiej sytuacji mogą liczyć na fachowe wsparcie pracowników zakładów pogrzebowych (np. zakładu pogrzebowego Charon z Elbląga), którzy pomagają wypełnić dokumenty niezbędne do uzyskania zasiłku pogrzebowego. Warto podkreślić, że pomoc podczas kompletowania i wypełniania wniosków świadczona jest bezpłatnie.