Nieznajomość języków obcych może stanowić barierę utrudniającą komunikację. Jednak są dziedziny, w których nawet wysoki poziom nic nie da, jeśli nie posiadasz specjalistycznej wiedzy. Tak dzieje się na przykład w przypadku niektórych dokumentów. Czasem trzeba skorzystać z usług profesjonalnych tłumaczy przysięgłych. W jakich sytuacjach jest to konieczne?

Tłumaczenie przysięgłe i nieprzysięgłe – różnice

Nie wszystkie dokumenty muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Czasem wystarczy tłumaczenie zwykłe. Dotyczy ono z reguły osób i firm prywatnych. Jeśli chodzi natomiast o dokumenty państwowe i urzędowe, tłumaczenie przysięgłe jest konieczne. Są to bardzo ważne pisma, które nie mogą zawierać błędów. Jak można przeczytać na stronie internetowej biura tłumaczeń Mawil, do wspomnianych dokumentów zalicza się przede wszystkim akty notarialne, akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, a także pełnomocnictwa, zaświadczenia czy dokumenty rejestracyjne. Nie znaczy to jednak, że osoby czy firmy prywatne nie mogą korzystać z usług tłumaczeń uwierzytelnionych. Czasem jest to wręcz wskazane, na przykład w przypadku testamentu, świadectwa szkolnego, legitymacji, polisy ubezpieczeniowej oraz wielu innych.

Tłumacz przysięgły – charakterystyka

W zawodzie tłumacza przysięgłego niesamowicie ważna jest odpowiedzialność. Osoby podejmujące się przekładu dokumentów na niemiecki, francuski, angielski czy inny język uwierzytelniają go specjalną pieczęcią zawierającą ich dane oraz formułą poświadczającą. To kolejna różnica między tłumaczeniem zwykłym i przysięgłym. Błędy w pracy mogą spowodować pociągnięcie wykonawcy do odpowiedzialności karnej.

Kwalifikacje tłumaczy przysięgłych

Zostanie tłumaczem przysięgłym nie należy do najłatwiejszych. Jest to odpowiedzialny zawód, dlatego kompetencje kandydatów muszą być odpowiednio potwierdzone. Tłumacze przysięgli to osoby z wykształceniem filologicznym, które zdały odpowiedni dwustopniowy egzamin państwowy. Muszą oni posiadać również pełną zdolność prawną oraz zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe lub też nieumyślne, dotyczące bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Konieczna jest też oczywiście doskonała znajomość języków, którymi posługuje się w pracy oraz obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej bądź EFTA.

Zalety korzystania z usług tłumacza przysięgłego

Odpowiedzialność nałożona na tłumaczy przysięgłych wiąże się z tym, że są oni bardzo wiarygodni. Ich dane znajdują się w państwowym rejestrze, dlatego istnieje możliwość zweryfikowania ich uprawnień. Skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego, najlepiej takiego z doświadczeniem i specjalizującego się w dziedzinie, której dotyczy dany dokument, to gwarancja dobrze wykonanej pracy.