Osoby zadłużone muszą się liczyć z tym, że prędzej czy później zgłoszą się do nich wierzyciele lub firmy windykacyjne, a w ostateczności komornik. Istnieją jednak przypadki, w których dłużnikom udaje się uniknąć odpowiedzialności. Warunkiem jest przedawnienie roszczenia. Instytucję przedawnienia powinien znać każdy, gdyż dzięki niemu, w określonych sytuacjach, można uniknąć konieczności spłaty długu. Sprawdź, co o przedawnieniu mówią przepisy!

Czym skutkuje przedawnienie roszczenia?

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące przedawnienia weszły w życie 9 lipca 2018 roku. W stosunku do roszczeń powstałych wcześniej obowiązują przepisy przejściowe. O przedawnieniu mówimy wtedy, gdy wierzyciel w wyznaczonym terminie nie upomni się dłużnika o swoje pieniądze. Natomiast, jeśli wierzyciel zdąży wykonać ruch, np. złoży pozew w sądzie, wszcznie mediację lub uzyska od dłużnika uznanie roszczenia, wówczas bieg przedawnienia jest przerywany i liczony od początku.

Czym jednak skutkuje przedawnienie roszczenia? Na to pytanie odpowiada przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej Doroty Giesek w Gdańskuw momencie, gdy dojdzie do przedawnienia roszczenia, wierzyciel nie ma prawnych podstaw do tego, aby dochodzić spłaty zobowiązania od dłużnika. Oznacza to, że dłużnik nie może być już rozliczany ze swoich zobowiązań przez komornika, czy firmę windykacyjną. Co więcej, sąd odrzuci wniosek o wydanie sądowego nakazu zapłaty, a legalnie działające firmy windykacyjne raczej nie przyjmą takiego zlecenia.

Warto również nadmienić, że roszczenie przedawnione nie przestaje istnieć. Jednak po upływie terminu przedawnienia, dłużnik może bez żadnych konsekwencji uniknąć spłaty długu. W tej sytuacji możemy jedynie liczyć na jego uczciwość.

Kiedy przedawniają się roszczenia?

Przedawnienie, w zależności od rodzaju roszczenia, może upłynąć po roku, a nawet po kilku latach. Jeżeli chcemy skutecznie dochodzić swoich praw, powinniśmy wiedzieć, ile wynosi okres przedawnienia dla danego roszczenia. Dobrze jest także wiedzieć, jakie czynności przerywają bieg jego terminu. Jeśli zależy nam na doprowadzeniu dłużnika do wykonania zobowiązania, warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, która będzie reprezentować nas w postępowaniu windykacyjnym w Gdańsku.

Co mówią przepisy o przedawnieniu roszczenia? Otóż zasadniczy termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi sześć lat, liczonych od dnia, w którym powstał obowiązek uregulowania należności. Natomiast dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin ten wynosi trzy lata. Świadczenia okresowe to m.in. roszczenia z tytułu umowy o pracę, niespłacone pożyczki, kredyty, czynsz, karty kredytowe, mandaty od Policji lub Straży Miejskiej, czy roszczenia wynikające z umowy ubezpieczeniowej.

Oczywiście terminy wynoszące trzy i sześć lat, to nie jedyne, jakie przewiduje kodeks cywilny. Są także takie roszczenia, które przedawniają się po upływie dwóch lat. Należą do nich np. roszczenia z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenie i umowy sprzedaży, roszczenia za usługi telekomunikacyjne, czy roszczenia przysługujące przedsiębiorcom z tytułu dokonanej sprzedaży. Z kolei najszybciej przedawniające się roszczenia (po upływie jednego roku) to te z tytułu umowy przewozu, rękojmi za wady prawne lub wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Po upływie pięciu lat przedawniają się roszczenia z tytułu zapisu w testamencie i roszczenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Warto także wiedzieć, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.