Wyrejestrowanie samochodu

Każda osoba, która nie wyrejestruje samochodu w ciągu 30 dni od daty ustania własności, podlega karze grzywny w wysokości nawet do 1000 zł. Warto wiedzieć, że ta zmiana w przepisach zaczęła obowiązywać od początku 2020 roku. Z tego powodu Urzędy przeżywały istne oblężenie wnioskami o wyrejestrowanie auta. W niniejszym artykule analizujemy, kiedy i w jaki sposób możemy wyrejestrować pojazd?

Kiedy trzeba wyrejestrować pojazd?

Tę kwestię bardzo precyzyjnie regulują zapisy, które możemy odnaleźć w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Obowiązek wyrejestrowania pojazdu dotyczy:

·        sytuacji, kiedy nastąpiło przekazanie pojazdu (sprawnego, jak również tego niekompletnego) do firmy, która specjalizuje się w demontażu lub kasacji pojazdów,

·        sytuacji, kiedy pojazd został nam skradziony,

·        udokumentowanej sytuacji, kiedy doszło do zmiany właściciela w kontekście przepisów Kodeksu Cywilnego,

·        sytuacji, kiedy auto zostało wywiezione za granicę kraju,

·        stwierdzenia kasacji pojazdu.

Zapytaliśmy pracownika firmy trudniącej się skupem pojazdów o to, czy wraz ze zmianą przepisów zaobserwowali większe zainteresowanie ich usługami? Odpowiedział nam, że zdecydowanie tak. Upomnienia urzędowe, które nie były poparte sankcjami finansowymi, skutkowały tym, że wiele osób nie kłopotało się swoimi starymi autami, które masowo zalegały na parkingach i innych miejscach. Kiedy tylko weszły w życie przepisy dotyczące karania takich właścicieli ilość zgłoszeń do naszego punktu gwałtownie wzrosła.

Jak wyrejestrować pojazd?

Całą procedurę zaczynamy od wypełnienia stosownego wniosku o wyrejestrowanie. Koniecznie należy tam podać dane teleadresowe właścicieli, dane o pojeździe itp. Jeżeli auto zostało nam skradzione, niezbędne będzie również zaświadczenie o zgłoszeniu przestępstwa organom ścigania. W przypadku, kiedy auto oddajemy do kasacji, to musimy odebrać od firmy stosowny dokument, który potwierdza, że auto zostało przekazane.

Organami uprawnionymi do przyjmowania takich wniosków są:

·        urzędy starostwa powiatowego,

·        urzędy miejskie,

·        urzędy dzielnic (tylko dla mieszkańców stolicy).

Warto wiedzieć, że wraz z powolnie postępującą cyfryzacją urzędów, sprawy nie trzeba załatwiać osobiście. Można tego dokonać (przynajmniej w niektórych urzędach), składając wniosek i poświadczając prawdziwość danych w nim zawartych, poprzez Profil Zaufany. Jest to duże ułatwienie dla osób, które chcą zaoszczędzić nieco czasu i załatwić formalności możliwie szybko. Urzędy pobierają opłatę w wysokości 10 zł za wyrejestrowanie (jeżeli auto ma tylko jednego właściciela). Jeżeli właścicieli jest więcej, to kwota wzrasta o 17 zł za każdą kolejną osobę wpisaną we wniosku.