Praca kierowcy ciągnika siodłowego nie należy do najłatwiejszych. Długie godziny spędzone za kółkiem mogą być bardzo dużym obciążeniem dla organizmu, nie wspominając już o spoczywającej na kierowcy ogromnej odpowiedzialności. Dlatego zawód kierowcy jest bardzo szczegółowo regulowany przez przepisy. Co mówią one o wymaganych kwalifikacjach oraz pracy kierowcy ciągnika?

Kto może zostać kierowcą ciągnika siodłowego?

Przepisy dotyczące wymogów prawnych wobec kandydatów na kierowców zawodowych zawarte Art. 39a ustawy o transporcie drogowym. Stwierdzają one, że kierowcą ciągnika siodłowego może zostać osoba, która:

 • Osiągnęła odpowiedni wiek – wynosi on 18 lub 21 lat, w zależności od uzyskanej kwalifikacji.
 • Posiada kwalifikację wstępną – co oznacza, że ukończyła kurs prawa jazdy wymaganej kategorii, czyli C+E. Kwalifikację wstępna dzielimy na pełną (trwającą 280 godzin, upoważniającą do podjęcia pracy kierowcy osobę, która ukończyła 18 lat) oraz przyspieszoną (140 godzin, uprawnia do pracy osoby, które ukończyły 21 lat).
 • Nie posiada przeciwwskazania zdrowotnych ani psychologicznych do wykonywania zawodu – w celu ustaleniu tego konieczne jest wykonanie specjalistycznych badań.
 • Ukończyła szkolenie okresowe.

Przepisy nie stwierdzają natomiast, by do podjęcia pracy kierowcy wymagane było posiadanie konkretnego wykształcenia.

Przeciwskazania do wykonywania pracy kierowcy

Aby kierowca ciągnikiem mógł wykonywać swoją pracę, jego stan zdrowia nie powinien stanowić dla niego ograniczenia. Za przeciwwskazania uznaje się między innymi:

 • Choroby układu krążenia i przewlekłe choroby układu oddechowego,
 • Choroby ograniczające sprawność ruchową,
 • Padaczkę,
 • Daltonizm,
 • Cukrzycę,
 • Wady wzroku niemożliwe do skorygowania za pomocą okularów czy soczewek oraz wady słuchu.

Odpoczynek kierowcy na trasie

Na terenie Unii Europejskiej obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu nr 561/2006, które bardzo szczegółowo regulują kwestię odpoczynku kierowcy na trasie. Stwierdzają one między innymi, że:

 • Kierowca może odpoczywać w dowolnym miejscu – hotelu, pensjonacie, prywatnym domu lub siedzibie firmy – o ile obiekt jest wyposażony w odpowiednie zaplecze sanitarne. Miejscem odpoczynku nie może być zatem kabina ciągnika czy namiot.
 • Kierowca może prowadzić pojazd przez maksymalnie 9 godzin dziennie. Czas ten można dwa razy w tygodniu wydłużyć do 10 godzin.
 • Maksymalny czas pracy kierowcy w ciągu tygodnia wynosi 56 godzin, z zastrzeżeniem, że w ciągu dwóch tygodni kierowca pracuje nie dłużej, niż 90 godzin.

Należy pamiętać, że liczone są każde dwa tygodnie – mówi specjalista firmy Smuszkiewicz –  Jeśli kierowca w ciągu jednego tygodnia spędził za kółkiem 34 godzin, a w drugim 56 – co razem daje 90 godzin – w kolejnym tygodniu ponownie może pracować przez maksymalnie 34 godziny.

Każdy kraj członkowi UE posiada własne przepisy dotyczące egzekwowania czasu pracy kierowców. Należy wziąć je pod uwagę planując transport. Przykładowo we Francji policja może podczas kontroli domagać się od kierowcy dowodów poświadczających, że w danym czasie odpoczywał w nadającym się do tego miejscu (np. faktury z hotelu).