Legalizacja pobytu cudzoziemca

Współcześnie ludzie są w ciągłym ruchu, a podróżowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Polska dzięki swojemu położeniu geograficznemu i obecności w Unii Europejskiej stała się atrakcyjnym kierunkiem migracji zarobkowej, zwłaszcza dla osób z Europy Wschodniej. Powstaje jednak problem dla potencjalnego pracodawcy — jak zalegalizować pobyt cudzoziemca w Polsce?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy podkreślić, że proces ten może się różnić zależnie od pochodzenia osoby, która chce zalegalizować swój pobyt w Polsce. Procedura będzie dużo łatwiejsza w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii niż w przypadku obywatela państw trzecich, takich jak Brazylia czy Chiny.

Proces legalizacji pobytu

Obcokrajowcy z Unii Europejskiej i Szwajcarii mogą przebywać w Polsce do trzech miesięcy bez obowiązku jakiejkolwiek rejestracji. Jedynym warunkiem pobytu jest ważny dokument podróży albo inny dokument potwierdzający obywatelstwo i tożsamość.  Jeśli po okresie trzech miesięcy obywatel Unii Europejskiej chce pozostać w Polsce, musi spełnić jeden z czterech warunków: musi pracować na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, studiuje lub otrzymuje szkolenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jest współmałżonkiem obywatela polskiego.

Według ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach w przypadku ruchu wizowego obywatel państwa trzeciego powinien zwrócić się do polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej. Może wyrobić wizę Schengen umożliwiającą swobodne podróżowanie po państwach członkowskich Unii Europejskiej przez okres 90 dni albo obowiązującą maksymalnie rok, wizę krajową która wydawana jest w celach turystycznych albo odwiedzających rodzinę znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.— Mówi nasz ekspert z firmy świadczącej usługi administracyjno-biurowe

Pobyt czasowy i pobyt stały

Jeżeli zaistnieją odpowiednie przesłanki, takie jak praca, nauka czy działalność gospodarcza,  cudzoziemiec znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może ubiegać się o kartę zezwolenia na czasowy pobyt, pozwalającą mu pozostanie na terytorium Polski dłużej niż trzy miesiące. Takie zezwolenie obowiązuje do trzech lat. Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski nieprzerwanie od pięciu lat, może ubiegać się on o kartę stałego pobytu. Jest to dokument, który upoważnia cudzoziemców do przebywania i mieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za pobyt nieprzerwany uznajemy pobyt, w którym przerwy każdego roku nie wynoszą więcej niż sześć miesięcy. Legalizacja pobytu na terytorium Polski może wydawać się wyjątkowo żmudnym procesem, dlatego warto zasięgnąć porady prawnej u odpowiedniego specjalisty. W ten sposób będziemy mieć pewność, że my albo nasza rodzina czy pracownicy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie.