Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód to zawsze trudny moment w życiu rodziny, jednak w niektórych sytuacjach jest on nieunikniony. Związek małżeński można rozwiązać na dwa sposoby – bez orzekania o winie, co wymaga zgody obojga małżonków, a także z orzekaniem o winie. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej drugiej możliwości. Co dokładnie oznacza orzeczenie o winie i w jaki sposób można uzyskać rozwód w tej właśnie formie?

Rozwód z orzeczeniem o winie. Co to znaczy?

Orzeczenie o winie w przypadku rozwodu oznacza, iż za rozpad małżeństwa odpowiada jeden z małżonków. Zadaniem sądu w tej sytuacji jest rozstrzygnięcie, czy faktycznie wina jest bezsporna i leży po stronie jednego z małżonków, czy może odpowiedzialność jest obustronna, bądź też żaden z małżonków nie zawinił. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, co znacząco wydłuża czas trwania całego procesu i wymaga dysponowania dowodami w formie dokumentów, zeznań świadków, zdjęć, nagrań, wiadomości, raportów policyjnych czy medycznych, np. obdukcji, które potwierdzałyby zawinione zachowanie jednego z małżonków. Co to oznacza w praktyce?

Aby otrzymać rozwód z orzeczeniem o winie, trzeba udowodnić, iż małżonek przyczynił się do rozpadu małżeństwa poprzez naruszenie przepisów prawa, norm społecznych czy obyczajowych. – Tłumaczy przedstawiciel warszawskiej Kancelarii Radców Prawnych Mamczarek i Migdalska. – W praktyce dotyczy to zachowania agresywnego czy obraźliwego, przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej, nałogów, np. alkoholizmu czy hazardu, a także zdrady małżeńskiej. Warto przy tym zaznaczyć, że winą jest nie tylko działanie, ale też zaniechanie, a więc np. odmowa współżycia czy leczenia, a także celowy brak udziału w zaspokajaniu potrzeb rodziny.

Należy pamiętać, że zawinione zachowanie musi być świadome, a więc nie może wynikać z choroby, np. psychicznej. Z drugiej strony zatajenie choroby przed małżonkiem może już zostać potraktowane jako przesłanka do orzeczenia o winie.

Skutki rozwodu z orzeczeniem o winie

Dlaczego niektórzy decydują się na rozwód z orzeczeniem o winie? Tak wyrok daje osobie wnoszącej pozew nie tylko satysfakcję, ale też możliwość żądania alimentów od winnego małżonka nie tylko w przypadku znalezienia się w niedostatku, ale także w sytuacji pogorszenia się jego sytuacji materialnej po rozstaniu i braku możliwości zaspokojenia nie tyle niezbędnych, co usprawiedliwionych potrzeb. Z drugiej strony małżonek winny, nawet jeśli znajdzie się w niedostatku, nie może ubiegać się o takie świadczenie alimentacyjne. Jeśli zależy nam na uzyskaniu orzeczenia o winie, warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii prawnej. Doświadczenie radcy prawnego z pewnością przyda się podczas procesu.