podatki

Jeśli otrzymaliśmy spadek po zmarłym krewnym lub osobie, z którą nie łączyły nas więzy rodzinne, zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do rozliczenia się z podatku. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, w której staliśmy się beneficjentem darowizny. Polskie prawo dość szczegółowo opisuje, w jaki sposób powinniśmy rozliczać się z tego typu nabytków – przewiduje również zwolnienia z podatków.

Grupy podatkowe

Zgodnie z polskim prawem nabywca spadku bądź darowizny przypisywany jest do jednej z trzech grup podatkowych. Przynależność do grupy podatkowej uzależniona jest od rodzaju relacji podatnika z osobą, po której otrzymał spadek lub darowiznę

  • Grupa I – czyli małżonek (obecny, nie były), małżonek w separacji, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) wstępni (ojciec, matka, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa
  • Grupa II – zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (wuj, ciotka), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych
  • Grupa III – do tej grupy zaliczają się wszystkie osoby nie zaliczające się do grupy I i II, w tym również osoby niespokrewnione ze spadkodawcą.

Profesjonalną pomoc z rozliczenia podatków gliwice od spadku i darowizn znajdziemy w ofercie biura księgowego Grażyny Jabłońskiej.

Kwota wolna od podatku

Każda z grup podatkowych ma inną kwotę wolną od podatku – im bliższa relacja z osobą pozostawiającą spadek lub udzielającą darowizny, tym ta kwota jest wyższa. I tak kwota ta wynosi:

  • 9637 złotych dla nabywców majątku z grupy I
  • 7276 złotych dla nabywców majątku z grupy II
  • 4902 złotych dla nabywców majątku z grupy III

Kwoty te są nieprzekraczalne. Przekroczenie kwoty spadku lub darowizny powoduje naliczenie podatku zgodnie z poniższymi wzorami

Jak naliczany jest podatek?

Jeżeli spadek lub darowizna przekracza kwotę wolną od podatku, naliczany jest od niego podatek. Jego wysokość zależy od wartości nabytego spadku.

  • Dla grupy I majątek o wartości do 10278 złotych obciążony jest podatkiem 3%. Majątek o wartości od 10278 do 20566 złotych obciążony jest podatkiem w wysokości 308,30 zł + 5% nadwyżki ponad 10278 zł. Majątek o wartości ponad 20566 złotych obciążony jest podatkiem o wysokości 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20556 zł.
  • Dla grupy II majątek o wartości do 10278 złotych obciążony jest podatkiem 7%. Majątek o wartości od 10278 do 20566 złotych obciążony jest podatkiem w wysokości 719,50 zł + 9% nadwyżki ponad 10278 zł. Majątek o wartości ponad 20566 złotych obciążony jest podatkiem o wysokości 1644,50 zł i 12% nadwyżki ponad 20556 zł.
  • Dla grupy III majątek o wartości do 10278 złotych obciążony jest podatkiem 12%. Majątek o wartości od 10278 do 20566 złotych obciążony jest podatkiem w wysokości 1233,40 zł + 16% nadwyżki ponad 10278 zł. Majątek o wartości ponad 20566 złotych obciążony jest podatkiem o wysokości 2877,90 zł i 20% nadwyżki ponad 20556 zł.