Para rozmawiająca o rozwodzie

Rozwód to nie tylko ogrom emocji, ale też formalności. Mimo stresu i przygnębienia warto odpowiednio przygotować się do sprawy rozwodowej. Jej przebieg ma duży wpływ na przyszłe losy rozwiedzionych i ich małoletnich dzieci.  Tym bardziej, jeśli mowa o rozwodzie z orzeczeniem o winie lub gdy w grę wchodzą alimenty. W tym czasie trzeba być w pełni zaangażowanym i wiedzieć wszystko, co konieczne. O czym dokładnie mowa?

Rozwód – jak wyglądają przygotowania?

Jeśli podjęliście decyzję o rozwodzie, na pewno było ku temu kilka powodów. Właśnie one mają posłużyć do udowodnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Co to oznacza? Po pierwsze – nie chcecie już ze sobą być. Po drugie – nie łączą Was już więzi gospodarcze, uczuciowe i fizyczne. Warto wiedzieć, że sąd będzie chciał poznać czas ustania tych więzi.

Zanim jednak dojdzie do rozprawy, koniecznie jest sporządzenie pozwu. Należy go przygotować w trzech kopiach – po jednej dla każdej ze stron i dla sądu. Chociaż można to zrobić samodzielnie, zdecydowanie lepiej postawić na usługi adwokata. Powinien on również reprezentować Cię przed sądem. Taki specjalista będzie miał w zanadrzu wszystkie argumenty, posłuży radą, obroni Cię w każdej sytuacji, zadba o odpowiednie przygotowanie do rozwodu  – stanie się wsparciem na ten trudny okres.

Niezwykle istotne są właśnie argumenty. Sąd będzie chciał wiedzieć wszystko. Jeśli więc dysponujesz konkretnymi dowodami, przedstaw je już w pozwie lub odpowiedzi na pozew. Mogą to być SMS-y, zdjęcia, nagrania wraz z transkrypcją, dokumenty i zeznania świadków oraz opinie biegłych sądowych.

Zastanów się też, czy chcesz rozwodu z orzeczeniem o winie, czy bez. Nie chodzi tylko o to, że Twoja decyzja wpływa  na długość procesu. Przede wszystkim dotyka spraw majątkowych. Jeśli już o tym mowa, nie można zapomnieć o kwestiach alimentów lub podziału majątku.  Sąd może dokonać podziału majątku  wspólnego w wyroku rozwodowym, jednak obie strony procesu muszą być zgodne co do jego wartości i składu.

Co jeszcze warto wiedzieć o przygotowaniach do rozwodu?

Może się zdarzyć, że zażądasz rozwodu z odebraniem praw rodzicielskich drugiej stronie lub z ograniczeniem tych praw. Oczywiście w takim wniosku wszystkie informacje muszą być szczegółowo opisane i przedstawiać argumenty, takie jak np. przemoc fizyczna czy psychiczna, zaniedbanie opieki, brak kontaktu z rodzicem.

Jak mówi specjalista z Kancelarii Adwokackiej Elżbiety Nowak, rozpraw prawdopodobnie będzie kilka. Sąd wysłucha wyjaśnień obu stron, świadków, pozna dowody i na pewno zada pytania. Pamiętaj, by przygotować niezbędne dokumenty z urzędu stanu cywilnego, potwierdzające zawarcie małżeństwa i akty urodzenia dzieci. Warto mieć także dokumenty określające wysokość dochodów, np. PIT za ostatni rok. Jeśli zaś będzie poruszana kwestia alimentów, należy sporządzić spis kosztów utrzymania dzieci i siebie w skali miesiąca.