Błąd medyczny

Uważasz, że twoje zdrowie ucierpiało na skutek nieprawidłowego leczenia w placówce medycznej? Błąd lekarza doprowadził do śmierci bliskiej ci osoby? W takim razie musisz dochodzić swoich praw i walczyć o wypłatę odszkodowania. Mimo że sprawy takie mogą trwać bardzo długo, to gra zawsze jest warta świeczki. Przeczytaj co zrobić, aby otrzymać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub za śmierć członka rodziny.

Kiedy można mówić o błędzie medycznym?

Termin błąd medyczny został sprecyzowany w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 roku. Jego mianem określa się nieumyślne działanie personelu medycznego, którego efektem jest szkoda dla pacjenta. Do personelu takiego zalicza się lekarzy, stomatologów, pielęgniarki oraz położne.

Można wyróżnić cztery rodzaje błędów medycznych:

  • diagnostyczne – takie, kiedy uszczerbek na zdrowiu był wynikiem źle postawionej diagnozy;
  • techniczne – mają one miejsce wtedy, gdy lekarz w czasie zabiegu chirurgicznego nieprawidłowo wykorzysta aparaturę lub pozostawi narzędzia, artykuły medyczne w ciele pacjenta;
  • terapeutyczne – mówi się o nich w przypadku błędnego sposobu leczenia oraz kiedy lekarz zaniecha wdrożenia terapii;
  • organizacyjne – dotyczą one braku sprzętu w szpitalu, powierzenia określonych stanowisk nieodpowiednim osobom czy niewłaściwego stosowania się do procedur.

Osoba, która została poszkodowana na skutek takich błędów, powinna wystąpić o odszkodowanie. Sprawy takie bywają na tyle skomplikowane, że niezbędna okazuje się pomoc dobrego prawnika – na przykład z Kancelarii Prawniczej Artur Kosturek i Wspólnicy Sp.k.

Odszkodowanie za błąd medyczny – jak je otrzymać?

Aby rozpocząć procedurę walki o odszkodowanie, należy złożyć wniosek do komisji utworzonej przy wojewodzie. Jej członkowie ocenią, czy faktycznie doszło do popełnienia błędu lekarskiego.

We wniosku takim muszą znaleźć się dane poszkodowanego pacjenta, oskarżanego szpitala lub lekarza, uzasadnienie oraz propozycja wysokości odszkodowania. Składając go, należy uiścić opłatę w wysokości 200 zł.

Komisja ma cztery miesiące, aby orzec, czy błąd lekarski rzeczywiście miał miejsce. Przedstawia ona też propozycję wysokości odszkodowania. Często okazuje się, że kwota ta jest niższa niż oczekiwania pacjenta. W takiej sytuacji poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Procesy tego typu są bardzo złożone, trudne i wymagają przygotowania materiału dowodowego. Dlatego jedynym sposobem na satysfakcjonujący wyrok jest skorzystanie z usług prawnika biegłego właśnie w dziedzinie błędów medycznych.