dzialy prawa

Być może na co dzień wiedza z zakresu prawa wydaje nam się niepotrzebna. Jeśli tylko pojawi się najmniejszy problem, w popłochu poszukujemy porad, najlepszych rozwiązań i wiedzy – okazuje się, że – niezbędnej. Warto wiedzieć, jakie są działy prawa oraz orientować się w ich zakresie, aby w razie problemów, z łatwością zasięgnąć potrzebnej porady. Podpowiadamy, gdzie szukać rozwiązania w razie konkretnych zapytań.

W obrębie prawa wyróżnia się m.in. następujące dziedziny:

Prawo cywilne

Prawo cywilne regulujące stosunki między podmiotami prawa, które są równe względem siebie i żadna ze stron nie może narzucać swojej woli.

W jego skład wchodzą m.in.:

Prawo rodzinne określające prawa majątkowe i stosunki rodzinne. W prawie rodzinnym szukamy wskazówek dotyczących adopcji, alimentów, praw małżeńskich i opieki rodzicielskiej.

Prawo spadkowe, które określa zasady pośmiertnego przechodzenia praw i obowiązków majątkowych. Prawo spadkowe reguluje kwestie dotyczące testamentu, spadku, zachowków oraz dziedziczenia ustawowego i testamentowego.

Związek mają również:

Prawo pracy mające na celu uściślić stosunki między pracownikiem a pracodawcą. Wątpliwości dotyczące wynagrodzenia, zatrudnienia, zwolnień, rodzajów umów, a także wykroczeń, np. mobbingu, należy weryfikować w zgodzie z prawem pracy.

Prawo własności intelektualnej, które wyjaśnia reguły korzystania z własności intelektualnej. Reguluje zarówno prawo autorskie, jak i prawo własności przemysłowej.

Pozostałe gałęzie prawa

Prawo konstytucyjne, które reguluje funkcjonowanie państwa i społeczeństwa oraz określa prawa człowieka.

Prawo administracyjne regulujące stosunki między podmiotami prawa w sytuacji, gdy jedna ze stron stoi ponad drugą i może narzucać jej swoją wolę.

Prawo finansowe, które reguluje sytuację finansową państwa. W obrębie prawa finansowego mieszczą się podrzędne dyscypliny, np. prawo podatkowe i prawo celne.

Na prawo podatkowe składają się przepisy normujące zobowiązania oraz procedury podatkowe. W tej dziedzinie również weryfikujemy wątpliwości dotyczące obowiązków podatników i płatników.

Wg prawa celnego ustala się przepisy dotyczące importu oraz eksportu towarów.

Prawo karne, którego zamierzeniem jest kontrolowanie zachowań społecznych oraz wprowadzanie kar.