wzór wspólnotowy

Wypuszczając nowy produkt na rynek, przedsiębiorstwo powinno podjąć działania, aby wygląd tego produktu nie był kopiowany przez konkurencję. Właśnie w tym celu wykonuje się procedurę rejestracji wzory wspólnotowego. Czym dokładnie jest wzór wspólnotowy, jak można go zarejestrować i jakie korzyści z tego płyną? Odpowiedzi znajdziemy w poniższym tekście.

Czym jest wzór wspólnotowy?

Nie powinno być wątpliwości co do tego, że atrakcyjne wizualnie i wyróżniające się na tle konkurencji produkty mają większą szansę, żeby się sprzedać – aspekt wizualny jest bardzo istotny w podejmowaniu przez klienta decyzji o kupnie. Dlatego też producenci praktycznie w każdej branży powinni starać się, żeby ich produkt był pod tym względem unikalny – w tym celu dokonuje się rejestracji tzw. wzoru przemysłowego. Prawna definicja wzoru przemysłowego głosi iż jest to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację” (art. 102 ustawy prawo własności przemysłowej). Czym jednak jest wzór wspólnotowy? Ogólnie rzecz ujmując, jest on wzorem przemysłowym, którego zakres ochrony obejmuje nie tylko jeden kraj, ale wszystkie kraje Unii Europejskiej. Żeby zarejestrować wzór wspólnotowy należy dokonać zgłoszenia wzoru do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) – pomoc w opracowaniu zgłoszenia oraz wykonaniu formalności związanych z procedurą rejestracyjną wzoru oferuje Kancelaria Prawno-Patentowa Bellepat.

Korzyści płynące z rejestracji wzoru wspólnotowego

Dlaczego warto zarejestrować wzór wspólnotowy? To pytanie powinien sobie zadać każdy przedsiębiorca, który zamierza wyjść poza rynek krajowy i rozpocząć działalność na rynku europejskim. Rejestracja wzoru daje uprawnionemu:

  • Większy zakres ochrony, niż w przypadku wzorów nierejestrowanych. Te drugie również podlegają ochronie, jednak wyłącznie przez bezpośrednim kopiowaniem. Krótko mówiąc – inne przedsiębiorstwa mogą tworzyć wzory podobne do nierejestrowanego wzoru, nawiązujące do niego stylistyką. Rejestracja wzoru zabezpiecza go przed takimi praktykami.
  • Dłuższy okres ochronny – nierejestrowane wzory wspólnotowe chronione są prawnie wyłącznie przez okres 3 lat od daty pierwszego upublicznienia. Po tym okresie konkurencja może korzystać z tych samym rozwiązań projektowych. W przypadku wzoru rejestrowanego okres ochronny wydłuża się do 5 lat – później można go przedłużyć do maksymalnie 25 lat.
  • Domniemanie własności – właścicielem zarejestrowanego wzory wspólnotowego jest osoba lub firma, widniejąca na świadectwie ochronnym wydawanym przez EUIPO. To znacznie upraszcza ewentualne postępowania sądowe w sprawach o nielegalne użycie wzoru wspólnotowego. W przypadku wzoru nierejestrowanego właścicielem może okazać się każdy, kto udostępnia wzór.

Podsumowując, rejestracja wzoru wspólnotowego pozwala przedsiębiorstwu chronić wizerunek jego produktów i w ten sposób zwiększać ich konkurencyjność na rynku.