testament notarialny

Jeśli posiadamy majątek, który po naszej śmierci powinien zostać wedle naszej woli rozdysponowany między członkami naszej rodziny i innymi bliskimi nam osobami, powinniśmy zawczasu pomyśleć o przygotowaniu testamentu. Polskie prawo przewiduje, że dokument ten może zostać sporządzony w trzech formach – jedną z nich jest testament notarialny. Dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

Czym jest testament notarialny?

Testament notarialny to nic innego jak testament przygotowany w formie aktu notarialnego. Jego sporządzenie różni się nieco od testamentu zwykłego, nazywanego również holograficznym.

– Jeśli decydujemy się na wykonanie testamentu zwykłego, musimy pamiętać o tym, że dokument ten powinien zostać sporządzony w całości naszym odręcznym pismem – wyjaśnia notariusz Łukasz Górski – Jeśli jakakolwiek część testamentu zostanie spisana na komputerze lub maszynie, cały dokument traci swoją ważność. Nieważny jest również testament, który został spisany przez inną osobę, na przykład naszego małżonka lub dziecko. Ta zasada nie obowiązuje w przypadku testamentów notarialnych, to jest takich, których treść na papierze została przygotowana przez notariusza. Cała procedura sporządzania takiego dokumentu jest bardzo prosta – podczas wizyty w kancelarii notarialnej po prostu przekazujemy notariuszowi informacje na temat tego, którą część naszego majątku przekazujemy konkretnie wskazanym osobom. Notariusz spisuje treść dokumentu zgodnie z naszymi wytycznymi, a następnie odczytuje ją nam dla sprawdzenia, czy całość nie zawiera błędów. Jeśli nie mamy żadnych zastrzeżeń, wraz z notariuszem podpisujemy dokument, który od tej pory będzie przechowywany w kancelarii. Oczywiście testament taki możemy w późniejszym czasie zmienić.

Dlaczego warto sporządzić testament notarialny?

Choć sporządzenie testamentu u notariusza wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, której wysokość reguluje tzw. taksa notarialna, to z pewnością warto ponieść ten koszt. Po pierwsze dlatego, że testament notarialny przechowywany jest bezpiecznie w kancelarii notarialnej – a zatem mamy pewność, że nie zawieruszy się gdzieś w naszym domu i nie ulegnie przypadkowemu lub celowemu zniszczeniu. Bardzo często zdarza się, że rodzina zmarłego nie jest w stanie odszukać sporządzonego ręcznie testamentu, co w takiej sytuacji kończy się podzieleniem majątku zgodnie z ustawą. Jeśli zdecydujemy się na testament notarialny, fakt jego wykonania zostaje zgłoszony do Notarialnego Rejestru Testamentów, z którego po naszej śmierci nasi krewni mogą dowiedzieć się, gdzie przechowywana jest nasza ostatnia wola. To druga zaleta tej formy testamentu. Trzecią jest fakt, że testament notarialny jest całkowicie niejawny – jedynie notariusz zna treść naszej ostatniej woli i z racji wykonywanego zawodu zobowiązany jest do utrzymania tych informacji w tajemnicy aż do chwili odczytania testamentu już po naszej śmierci. Czwartym powodem, dla którego warto zdecydować się na testament notarialnym jest jego natura prawna – jest on dokumentem notarialnym, dlatego jego podważenie jest dużo trudniejsze, niż testamentu holograficznego.