radca prawny

Radca prawny w Polsce ma status zawodu zaufania publicznego, a jednocześnie wolnego zawodu. Zakres obowiązków i uprawnienia radcy prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. Z czym możemy udać się do takiej osoby i na jaką pomoc liczyć? Czym zajmuje się radca prawny i jakie są stawiane wobec niego wymagania? Dowiedz się więcej o tym zawodzie.

Zakres obowiązków i uprawnienia radcy prawnego

Jedną z najbardziej popularnych dróg do uzyskania zawodu radcy prawnego jest ukończenie studiów prawniczych z tytułem magistra, odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu zawodowego. Oprócz tego ten, kto chce się trudnić zawodem radcy prawnego, musi mieć pełnię praw publicznych i zdolność do czynności prawnych oraz odznaczać się nieposzlakowaną opinią. Zwieńczeniem edukacji jest złożenie ślubowania i wpis do oficjalnego rejestru radców prawnych. O tym, co może robić radca prawny, opowiada ekspert z Kancelarii Radcy Prawnego Wojciech Wojciechowski:

Mówiąc najbardziej ogólnie, radca świadczy pomoc prawną. Mogą to być: konsultacje i udzielanie rad, opiniowanie, opracowywanie aktów prawnych. Warto pamiętać, że radca prawny, tak jak adwokat, może reprezentować klienta przed sądem, urzędami i pełnić funkcję pełnomocnika bądź obrońcy.

Radca może wyspecjalizować się w określonej dziedzinie prawa. Widać to dobrze na przykładzie wyżej wymienionej kancelarii, która pomaga w szczególności klientom potrzebującym wsparcia w zakresie prawa handlowego i prawa pracy, a także zajmuje się negocjacjami i dokumentacją korporacyjną.

Czym różni się radca prawny od adwokata?

Łatwo zauważyć, że zawody radcy prawnego i adwokata są bardzo zbliżone, a w wielu miejscach uprawnienia i obszary zainteresowania zawodowego się pokrywają. Ponadto od 2015 roku radca prawny może pełnić funkcję obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. Czym więc różnią się te dwie profesje?

Najważniejszą różnicą jest to, że radca prawny, w przeciwieństwie do adwokata, może świadczyć usługi w ramach stosunku pracy. Niemniej w obecnej rzeczywistości prawnej zakres obowiązków radcowskich i adwokackich jest na tyle zbliżony, że pojawiają się postulaty, aby ujednolicić te profesje i sprowadzić je do jednej, znosząc sztuczny podział, który obecnie wynika raczej z tradycji niż potrzeby. Jeżeli zatem szukamy dobrego adwokata, może się okazać, że znajdziemy go w osobie radcy prawnego. Obecnie różnica ta jest szczególnie ważna dla firm, które potrzebują stałej obsługi prawnej. W zależności od tego, w jakiej formie przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia, może zdecydować się na współpracę z adwokatem lub radcą albo zatrudnić tego drugiego na stałe.