Transfer finansowy przez telefon

Definicja związana z cenami transferowymi jest dość zawiła, dlatego może być niezrozumiała dla osób, które nie są bezpośrednio powiązane z biznesem. Zgodnie z zasadami prawa ceny transferowe to ceny, które stosowane są w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Mogą się one znacznie różnić od cen rynkowych. Ceny transferowe nie dotyczą jedynie będących przedmiotem sprzedaży dóbr i usług, ale także wartości niematerialnych i prawnych.

Kto stosuje ceny transferowe?

Ceny transferowe stosują przede wszystkim grupy kapitałowe. Do podmiotów powiązanych zaliczamy m.in. krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa pełniące funkcję spółek matek oraz powiązane z nimi spółki córki i spółki siostry. Są one od siebie zależne, więc mogą ustalać nieco inne warunki transakcji, niż miałoby to miejsce w przypadku podmiotów, które nie są ze sobą w żaden sposób powiązane. Podmiotami powiązanymi mogą być zarówno osoby fizyczne i prawne, jak i jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej. Sporą grupę podmiotów powiązanych stanowią także zagraniczne firmy, które zarządzają podmiotami krajowymi, posiadają w nich udziały lub sprawują nad nimi kontrolę, czerpiąc z tego tytułu zyski. Stosowane w tym przypadku ceny transferowe pełnią dwie zasadnicze funkcje, czyli funkcję podziału i funkcję sterowania.

Specyfika podmiotów powiązanych polega na tym, że mogą one nie wykazywać wszystkich osiąganych dochodów lub wykazywać dochody znacznie niższe niż w przypadku podobnie funkcjonującej jednostki, która nie jest podmiotem powiązanym, dlatego są pod baczną obserwacją organów podatkowych. Z tego względu prowadzenie księgowości takich przedsiębiorstw jest niezwykle trudne i wymaga wyjątkowej skrupulatności oraz wsparcia ze strony doświadczonego biura rachunkowego – wyjaśnia ekspert z Biura Prawniczo-Księgowego Krystyna Katarzyna Adam Wawrzynek z Katowic.

W jakim celu stosowane są ceny transferowe?

Stosowanie cen transferowych pozwala wpływać na wysokość zysków oraz strat podmiotów powiązanych. Pozwalają one na elastyczny podział dochodu pomiędzy podmioty powiązane w obrębie danej grupy kapitałowej, co może znacząco wpłynąć na ostateczną wysokość podatku. Jest to dość ryzykowane, bo transfer dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi może służyć zarówno sztucznej poprawie wyników finansowych, jak i obniżeniu stopy procentowej. Trzeba wiedzieć, że stosowanie cen transferowych uwzględnia zarówno zaniżanie przychodu jednego z przedsiębiorstw, jak i zwiększanie kosztów związanych z zakupem towarów, usług, wartości niematerialnych i wartości prawnych. W polskim prawie podatkowym uwzględniono kary dla przedsiębiorców, którzy korzystają z cen transferowych w celu kształtowania wewnętrznej polityki grupy oraz zaniżania dochodów. Z tego względu, ustalając ceny transferowe, należy zawsze uwzględnić ceny rynkowe, które stosują podmioty ze sobą niepowiązane.