Wypełniając swoje zobowiązania względem klienta, warto przestrzegać złotej zasady mówiącej o tym, aby dokładnie sprawdzać wszelkie czynności. Obowiązki trzeba wykonywać w oparciu o tak zwaną należytą staranność. Czym jest to określenie i w jakim stopniu należy je rozumieć? Co ciekawe, ta kwestia może dotyczyć wielu branży i świadczy o profesjonalizmie. Najczęściej jednak odnosi się do sektora finansowego.

Co kryje się pod hasłem należyta staranność?

Wiele osób zastanawia się, czym jest należyta staranność. Przede wszystkim jest to prawidłowe świadczenie usług z zaznaczeniem, że dana firma zrobiła wszystko, co do niej należało, aby wykonać swoje zobowiązania z zachowaniem jak największego profesjonalizmu. W praktyce pojęcie to wcale nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Oznacza, że:

  • nie został pominięty żaden etap,
  • prace wykonywano o fachową wiedzę oraz doświadczenie zawodowe,
  • zadanie oraz usługi wykonano w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące na rynku.

Specjalista z firmy KWS Tax Sp z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego nr 489 zauważa:

Warto zaznaczyć, że sam kodeks cywilny jasno określa, iż podmiot wykonujący zlecenie ma za zadanie dochować wszelkiej staranności, która wymagana jest przy świadczonych przez niego usługach. W tym przypadku należy pamiętać, że klient będzie wymagał, czego innego od każdego specjalisty. Inne wymagania będą stawiane doradcy podatkowemu, a inne doradcy z zakresu prawnego. Obydwóch fachowców musi jednak charakteryzować należyta staranność wykonywanych obowiązków.

Jak wygląda należyta staranność w praktycznym świadczeniu usług klientom?

Każda firma, która oferuje swoim klientom możliwość otrzymania konkretnej pomocy, powinna wykonywać swoje usługi starannie. Oznacza to świadczenie usług w oparciu o swoją wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie. Klient musi mieć możliwość otrzymania od danej firmy wszystkiego, co zostało mu obiecane. Jeżeli dana firma świadczy konkretny rodzaj usług, powinna ona realizować je zgodnie z charakterem prowadzonej przez siebie działalności. Obowiązek świadczenia usług z należytą starannością wynika z przepisów kodeksu cywilnego. To właśnie tam znajduje się zapis mówiący o należytej staranności w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej.

Nieścisłości związane z należytą starannością

Bardzo często klienci zarzucają adwokatom lub doradcom – prawnym czy podatkowym – brak zachowania należytej staranności. Wynika to najczęściej z roszczeń, jakie ma niezadowolona część klientów korzystająca z wybranych usług. Sytuacja, w której np. wyniki spawy sądowej nie są korzystne dla strony korzystającego z usług adwokata, nie oznacza automatycznie braku zachowania należytej staranności. Klient może czuć się natomiast oszukany w momencie, kiedy np. pisma urzędowe zostały sporządzone niezgodnie z prawem, co rozstrzygało na jego niekorzyść.

Należyta staranność jest zatem świadczeniem usług oferowanych przez dany podmiot zgodnie z panującymi standardami. W przypadku np. doradców finansowych, czy podatkowych, nie mogą oni świadczyć swoich usług na niekorzyść swoich klientów – wówczas mogłoby dojść do sytuacji, kiedy oferowane przez nich działania nie zachowują odpowiednich standardów.