Porzucenie auta

Czasami zdarza się, że samochód przestaje być zdatny do dalszego użytkowania. Może mieć to związek zarówno z wypadkiem, jak i wpływem czasu i ciągłej eksploatacji. Pozbycie się takiego pojazdu wymaga udania się do specjalnego punktu, w którym zostanie on odpowiednio zezłomowany. Co stanie się, gdy postanowisz porzucić taki samochód w miejscu publicznym?

Porzucenie pojazdu a prawo

Zgodnie z prawem samochody wycofane z eksploatacji są odpadem, który wymaga zutylizowania w odpowiedni sposób. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 roku określa także, że właściciel powinien zezłomować pojazd nienadający się do użytku w legalnej stacji demontażu. Oznacza to, że nie można samodzielnie rozebrać samochodu, który jest w zbyt złym stanie technicznym, by poruszać się po polskich drogach.

W przypadku porzucenia auta istnieje kilka konsekwencji prawnych. Osoby, które zdecydują się na taki krok, mogą spodziewać się:

  • kary za brak ubezpieczenia OC na auto, które nie zostało wyrejestrowane,
  • mandatu za porzucenie wraku w miejscu publicznym,
  • wezwania do pokrycia kosztów odholowania pojazdu,
  • grzywny za porzucenie auta, które stanowi zagrożenie dla otoczenia.

Koszt zezłomowania pojazdu w takich stacjach, jak Caban Recykling, jest niewielki, a pozwala na uniknięcie znacznie bardziej dotkliwych konsekwencji finansowych. Samochód może zostać wyrejestrowany na podstawie zaświadczenia z punktu utylizacji, dlatego w sytuacji, gdy nie poddasz go złomowaniu, konieczne będzie dalsze opłacanie OC. Kara za zaległości w tej kwestii wynosi nawet kilka tysięcy złotych.

Co dzieje się z porzuconymi samochodami?

W razie porzucenia samochodu władze konkretnego terenu decydują się na identyfikację jego właściciela. Jeśli jest to możliwe, osoba, do której należy pojazd, ma obowiązek usunąć go w ciągu maksymalnie 14 dni. W innym przypadku mogą zostać podjęte inne kroki mające na celu pozbycie się samochodu, a kosztami zostanie obarczony jego właściciel.

Jeśli nie da się zidentyfikować osoby, która porzuciła auto, gmina ma obowiązek odstawienia pojazdu w bezpieczne miejsce na czas 6 miesięcy. Po tym okresie nieodebrany obiekt staje się jej własnością. Wówczas jest ona zobowiązana do zezłomowania samochodu w legalnej stacji świadczącej takie usługi. W sytuacji, gdy pojazd jest w dobrym stanie technicznym, gmina może także odsprzedać go innej osobie lub instytucji.

Porzucony samochód nie może zostać przejęty przez przypadkową osobę. Dopiero sprzedaż przez gminę pozwala na jego ponowne wykorzystanie zgodnie z prawem, co ma znaczenie także w przypadku zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Na tej podstawie możliwe jest wydanie karty pojazdu oraz zarejestrowanie w urzędzie.