Budowa domu drewnianego

Budowa drewnianego domu szkieletowego, tak jak w przypadku domów wykonanych z innych materiałów, wymaga spełnienia odpowiednich kryteriów formalnych. Przypuśćmy, że zamierzamy wznieść dom spełniający nasze wszelkie potrzeby – dopasowany do możliwości finansowych, warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenu. O jakich elementach formalnych powinniśmy pamiętać, aby budowa potoczyła się bez przeszkód?

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Uzyskanie pozwolenia na budowę domu wymaga skompletowania właściwej dokumentacji. W stosownym urzędzie gminy należy uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunki zabudowy. Plany zagospodarowania terenu powinny być skonfrontowane z planowanym projektem, tak aby odpowiadał on uwarunkowaniom działki i wymaganiom urzędowym. Do uzyskania zgody jest również potrzebna mapa do celów projektowych (wykonana przez geodetę) i sam projekt architektoniczno-budowlany. Niektóre firmy wykonujące domy szkieletowe nie tylko wykonują projekty od podstaw, ale i są w stanie przetworzyć istniejący projekt domu murowanego na dom drewniany. Firmy te służą też kompleksową pomocą w przygotowaniu projektów instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, projektu zjazdu na działkę oraz projektu zagospodarowania terenu. Opisane usługi świadczy np. firma Ligar, renomowany producent domów z drewna. Po zaadaptowaniu projektu, uzyskaniu warunków technicznych dostawy mediów i niezbędnych uzgodnień, można złożyć urzędowy wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę (wraz z koniecznymi do tego dokumentami). Pozwolenie jest wydawane w formie administracyjnej przez starostę, w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku. Alternatywę dla opisanej procedury może stanowić zgłoszenie budowy bez pozwolenia. Możliwość ta istnieje jednak w określonych przypadkach. Nie dotyczy np. zabudowy szeregowej oraz bliźniaczej.

Formalności dotyczące budowy domu

Uprawomocnienie się pozwolenia na budowę trwa 14 dni. Na etapie rozpoczęcia budowy, do wymogów formalnych zalicza się przede wszystkim rejestrację dziennika budowy, a także zgłoszenie rozpoczęcia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Zgłoszenie to powinno zawierać pozwolenie na budowę, oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków, dowód przynależności danego kierownika do Izby Inżynierów wraz z uprawnieniami do kierowania robotami, jak również zawiadomienie o rozpoczęciu budowy.

Formalności po zakończeniu budowy

Formalności dotyczące budowy domu szkieletowego obejmują też działania po ukończeniu budowy. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Do tego zawiadomienia powinny być załączone takie elementy dokumentacji jak: geodezyjna dokumentacja powykonawcza, wypełniony dziennik budowy, oświadczenia inwestora i kierownika budowy (m.in. o zgodności budynku z projektem i warunkami pozwolenia na budowę) oraz potwierdzenie oświadczenia kierownika budowy przez projektanta (w razie zmian dokonanych w toku wykonywania robót w stosunku do projektu lub warunków pozwolenia na budowę). Konieczne jest też załączenie protokołów badań i sprawdzeń (przewodów kominowych i wentylacyjnych, instalacji elektrycznej, wod-kan i in.). Ostatnią wymaganą formalnością jest uzyskanie numeru posesji. Otrzymuje się go w urzędzie gminy, na podstawie wniosku o ustalenie numeru porządkowego. Jak widać, droga formalna związana z budową domu jest dość długa. Kluczowe jest dobre przygotowanie się do tego procesu. Warto zaangażować fachowców, którzy odciążą nas w części działań. Firmy takie jak Ligar stają na wysokości zadania oraz sprawiają, że budowa własnego domu kojarzy się wyłącznie z przyjemnością.