Niestety, jak pokazują statystyki, coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem. Nie jest on zazwyczaj łatwy dla żadnej ze stron, szczególnie gdy są jeszcze dzieci. Trzeba wtedy pomyśleć jeszcze o ochronie ich przyszłości, ale alimenty są przyznawane nie tylko na dzieci, ale też w wielu przypadkach na współmałżonka. Warto zawsze udać się po pomoc prawną do adwokata. Rozwody wiążą się także z podziałem majątku, czy też ustaleniem opieki nad dzieckiem. Jednak w dzisiejszym poradniku przedstawimy Wam najważniejsze informacje dotyczące alimentów na współmałżonka.

Alimenty na współmałżonka – czyli co warto wiedzieć?

adwokat-rozwodowy.jpg

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego małżonkowie mają obowiązek wzajemnej pomocy w utrzymywaniu się. Często jednak bywają sytuacje, że małżonkowie ustalają, że to jeden z nich będzie zajmował się zarabianiem na utrzymanie domu, z kolei drugi poświeci się wychowaniu dzieci i trosce o dom. Jednak wraz z rozwodem zaczynają się problemy, wszak wydaje się że małżonek, który nie pracował nie będzie miał środków na utrzymanie. Jednak prawo polskie chroni takie osoby, które mogą starać się o alimenty. Zatem mogą otrzymać je nie tylko na dzieci, ale również na siebie. Jest jednak jedno ale, otóż prawo jasno określa, że małżonkowi winnemu rozpadu pożycia one się nie należą.

Kiedy należą ci się alimenty?

Alimenty na współmałżonka należą się w kilku przypadkach. Należ odwołać się tutaj do art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który jasno określa owe sytuacje. Otóż po rozwodzie jeden z małżonków nie może żyć w niedostatku, zatem może starać się o alimenty, których kwota powinna wystarczać na zaspokojenie najważniejszych potrzeb, a jednocześnie możliwości płacącego małżonka. Druga sytuacja dotyczy, gdy jeden z małżonków został uznany winnym rozpadu pożycia, czyli rozwód został zakończony uznaniem jego winy, to wtedy drugi z małżonków może starać się o alimenty, na taką kwotę, by jego sytuacja materialna nie uległa pogorszeniu wraz z rozwodem. Jeżeli oboje małżonków pracują i dojdzie do rozpadu związku, czego konsekwencją będzie rozwód, to jeżeli jednemu z małżonków brakuje na codzienne utrzymanie, np. starcza mu na rachunki, z kolei brakuje na jedzenie, to wtedy sąd może zobligować drugiego do pomocy finansowej, gdyż jest ona obowiązkowa, nawet po rozwodzie. W tym przypadku warto wiedzieć, że owa pomoc finansowa nie musi oznaczać pieniędzy, a może być to też pomoc w postaci rzeczy.

O jaką kwotę alimentów można się starać?

rozwod-wyrok.jpg

Otóż na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Kwota alimentów powinna zaspokajać najważniejsze potrzeby i zapobiegać życiu w niedostatku. Tutaj trzeba porównać sytuację materialną w jakiej żył małżonek starający się o alimenty, z tą po rozwodzie. Oczywiście zasądzona kwota zależy również od możliwości finansowych byłego małżonka, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny. Warto przy tym wiedzieć, że sytuacja materialna obu byłych małżonków nie musi być taka sama. Zatem sąd nie przyzna powodowi alimentów wynoszących połowę dochodów pozwanego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego nawet gdy byłemu małżonkowi przysługuje zapomoga z pomocy społecznej i odmówi starania się o nią, to wcale nie oznacza, że powód będzie zwolniony z obowiązku alimentacyjnego. Warto udać się w tej sprawie do adwokata. Rozwody z orzekaniem o winie często są bardzo skomplikowane i pomoc fachowca jest tutaj jak najbardziej wskazana.

Ile czasu trzeba płacić alimenty?

Koniec obowiązku alimentacyjnego ma miejsce, gdy osoba je otrzymująca zawrze nowy związek małżeński, nawet gdy będzie mięć na utrzymaniu nową rodzinę. Zdarzają się sytuacje, że rozwód nastąpił bez orzekania o winie, a jednak jeden z byłych małżonków płaci alimenty na drugie, wtedy owy obowiązek wygasa po upływie 5 lat. Jednak sąd może w wyjątkowych sytuacjach go przedłużyć. Jeżeli strona unika płacenia zasądzonych alimentów to grozi jej nawet do dwóch lat więzienia, a także egzekucja komornicza.

Jeżeli starasz się o alimenty, to warto w tej sytuacji skorzystać z pomocy adwokata, np. http://kancelaria-gizinski.com/. Rozwód z orzekaniem o winie jest trudny, gdyż trzeba udowodnić, że to drugi małżonek jest winny stałemu rozpadowi pożycia, a pomoc specjalisty pomoże ci zgromadzić potrzebne dowody.