Materiał Partnera

Zasadnicze różnice między rozwodem a stwierdzeniem nieważności małżeństwa

Zasadnicze różnice między rozwodem a stwierdzeniem nieważności małżeństwa

Choć oba te pojęcia są ze sobą bardzo często mylone, nie należy ich ze sobą utożsamiać. Rozwód nie jest tym samym, co stwierdzenie nieważności małżeństwa, na co wskazuje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Sprawdź, z czego to wynika. Przeczytaj przygotowany przez nas artykuł i dowiedz się, kiedy można mówić o rozwodzie, a kiedy o unieważnieniu związku małżeńskiego.

Z jakich powodów można unieważnić małżeństwo? Co na ten temat mówi Kodeks rodzinny i opiekuńczy?

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964 r., tj. Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w wybranych przypadkach małżeństwo może zostać unieważnione. Szczegóły z tym związane zawarto w dziale pierwszym wyżej wymienionej ustawy poświęconym tematyce zawierania małżeństwa. W związku z tym przedstawiciele kancelarii adwokackich, np. z Żywca spotykają się w swojej praktyce zawodowej z rozmaitymi przyczynami stwierdzenia nieważności małżeństwa, a należy do nich przede wszystkim:

  • przeszkoda wieku,

  • przeszkoda ubezwłasnowolnienia,

  • przeszkoda choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego,

  • przeszkoda pozostawiania w związku małżeńskim,

  • przeszkoda pokrewieństwa lub powinowactwa,

  • przeszkoda przysposobienia,

  • wady oświadczenia woli,

  • brak zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika.

Unieważnienie małżeństwa następuje więc wtedy, kiedy zostanie udowodnione, że jego zawarcie nie powinno mieć miejsca. Czym innym jest rozwód, który wynika z zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Choć warto przy tym podkreślić, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód i unieważnienie małżeństwa w kontekście prawa kanonicznego

Stwierdzenie nieważności małżeństwa może być też definiowane w kontekście prawa kanonicznego, zgodnie z którym uzyskanie rozwodu cywilnego nie jest jednoznaczne z rozwodem kościelnym. By związek małżeński został rozwiązany również na gruncie wiary, religii i związanego z nimi prawa kanonicznego, konieczne jest postaranie się stwierdzenie nieważności małżeństwa, czego powodem mogą być przeszkody zrywające, wady zgody małżeńskiej lub wady formy kanonicznej.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy