Materiał Partnera

Zakup mieszkania od developera w świetle przepisów

Zakup mieszkania od developera w świetle przepisów

Zakup mieszkania od developera to niewątpliwie najlepszy sposób na nabycie nieruchomości. Nowe osiedla mieszkaniowe są z reguły o wiele lepiej zaplanowane i zagospodarowane niż stare blokowiska, a sam standard ich wykonania jest zdecydowanie wyższy. Poza tym, transakcja na rynku pierwotnym gwarantuje  nabywcy znacznie większe bezpieczeństwo finansowe.

Interesy klientów, kupujących lokale mieszkalne na rynku pierwotnym chroni tzw. ustawa deweloperska, obowiązująca od 2012 roku. Drugim dokumentem regulującym kwestie zakupu mieszkania od developera jest dział II kodeksu cywilnego.

Twoje prawa w świetle ustawy deweloperskiej

Z punktu widzenia kupującego, jedną z najważniejszych kwestii poruszanych w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jest prawo dokonania osobistego odbioru nieruchomości przed wyznaczeniem daty sfinalizowania transakcji zakupu u notariusza. Odbiór nowego mieszkania polega na oficjalnym sprawdzeniu stanu lokalu i jego zgodności z ustaleniami umowy deweloperskiej. Do przeprowadzenia odbioru kupujący może (i powinien) zaangażować fachowca, który będzie w stanie wykryć wszelkie ewentualne wady. Na podstawie protokołu odbioru, kupujący może zgłosić niedociągnięcia developerowi, a w razie ich uznania, to właśnie wykonawca dokonuje poprawek i pokrywa ich koszty.

Ustawa deweloperska pomaga nabywcom już na wcześniejszych etapach zakupu, w tym jeszcze przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego mieszkania czy osiedla. Podczas konsultacji z przedstawicielem inwestycji mieszkaniowej, potencjalny klient powinien otrzymać prospekt informacyjny, zawierający nie tylko szczegółowe dane na temat samej nieruchomości i warunków zakupu, ale też kondycji finansowej dewelopera. Dzięki temu kupujący może ocenić wiarygodność developera, u którego rozważa zakup.

Twoje prawa w świetle kodeksu cywilnego – rękojmia za wady

A co z wadami, których nie udało się wykryć podczas odbioru technicznego? Czy nabywcy są bezbronni w sytuacji, gdy wady nieruchomości ujawniły się po pewnym czasie użytkowania? Na szczęście, również w takich sytuacjach chronieni są klienci. Usterki wynikające z winy dewelopera ten będzie musiał usunąć na podstawie rękojmi lub gwarancji.

Odpowiedzialność dewelopera nie kończy się z chwilą przekazania kluczy nabywcy. W tym momencie nowy właściciel mieszkania otrzymuje też kontakt do osoby z działu rękojmi, wyznaczonej na opiekuna inwestycji. Nowi lokatorzy mieszkań właśnie do tej osoby powinni kierować wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania nieruchomości, w tym również zgłaszać usterki -  wyjaśnia ekspert z krakowskiej  inwestycji mieszkaniowej Osiedle Botanika.

Na zgłaszanie wad fizycznych nieruchomości, wynikających z winy  dewelopera, klient ma 5 lat. To prawo wypływa z przepisów kodeksu cywilnego. Zazwyczaj podczas zakupu mieszkania klient dodatkowo otrzymuje gwarancję o dłuższej ważności. Dlatego w sytuacji późniejszego ujawnienia się ewentualnych wad, nowy właściciel nie musi obawiać się dodatkowych kosztów.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy