Materiał Partnera

Z jakiej pomocy prawnej najczęściej korzystają przedsiębiorcy?

Z jakiej pomocy prawnej najczęściej korzystają przedsiębiorcy?

Poprawne funkcjonowanie firmy nie byłoby możliwe, gdyby nie zapewnienie sobie przez przedsiębiorców dodatkowej pomocy w sferach księgowości oraz obsługi prawnej. Zatrudnienie adwokata może pomóc nie tylko w reprezentowaniu firmy przed sądem, ale także podczas tworzenia opinii prawnych, negocjowaniu umów oraz bieżącego informowania o zmianach przepisów prawnych, w sposób bezpośredni lub pośredni wpływający na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przekonaj się, z jakiej pomocy prawnej najczęściej korzystają właściciele firm z różnych branży.

Zatrudnienie adwokata

Aby móc skorzystać z pomocy prawnej, należy najpierw zatrudnić adwokata, którego obowiązkiem będzie świadczenie pomocy prawnej we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.. Zadaniem osoby na tym stanowisku będzie zewnętrzne wsparcie przedsiębiorstwa, mające duże znaczenie dla rozwoju firmy i jej prawidłowego funkcjonowania. Warto pamiętać, że usługi adwokata nie muszą być świadczone w pełnym wymiarze godzin. To, w jakim stopniu niezbędna będzie współpraca z adwokatem, w dużym stopniu zależy jednak od charakteru działalności firmy oraz jej bieżącej sytuacji i potrzeb. Rynek usług prawnych oferuje w tym zakresie znaczny poziom elastyczności.

Różnorodne zadania

Wiele osób pomoc prawną świadczoną na rzecz przedsiębiorców sprowadza do reprezentowania ich przez adwokatów na wokandzie sądu. Jednak osoby, zajmujące się obsługą prawną firmy mogą być także odpowiedzialne za tworzenie opinii prawnych, mających duże znaczenie w podejmowanych przez przedsiębiorstwo decyzjach strategicznych. Prawidłowo umocowanemu w strukturach firmy prawnikowi można powierzyć również obowiązek  opracowywania, opiniowania oraz negocjowania umów zawieranych z kontrahentami i klientami.

Jak zaznacza ekspert reprezentujący Kancelarię Adwokacką Tomasza Staszaka:

Pomoc prawna sprowadza się także do przekazywania menadżerom firm informacji dotyczących bieżących zmian w przepisach prawa. Wiarygodność i status prawny kontrahentów to także elementy wymagające sprawdzenia przez osoby zajmujące się obsługą prawną firmy. Pomoc prawna dla firm polega również na doradztwie w kwestii wykładni i zastosowania przepisów w zakresie prawa administracyjnego oraz  prawa pracy. Konsekwencją prawidłowego zaadresowania tych kwestii jest ułatwienie przedsiębiorstwu funkcjonowania na rynku.

Osoby mogące skorzystać z pomocy prawnej

Funkcjonowanie firmy może przynieść wiele niespodziewanych problemów, zarówno tych związanych ze współpracą z kontrahentami, jak również tych wynikających z ciągłych zmian otoczenia prawnego przedsiębiorców w Polsce. Z tego względu, obsługa prawna przedsiębiorstwa w codziennym prowadzeniu firmy może zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności skorzystania z usług adwokata na sali sądowej. Z pomocy stałej obsługi prawnej może skorzystać każdy przedsiębiorca, bez względu na formę działalności gospodarczej, a także rodzaj branży, w której funkcjonuje.

Ze wsparcia prawnika mogą skorzystać zarówno spółki, jak i osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Największe zainteresowanie usługami prawnymi pojawia się tam, gdzie skala prowadzonej działalności wymaga wdrożenia precyzyjnej organizacji pracy oraz podziału odpowiedzialności. Z drugiej strony o poszukiwaniu wsparcia prawnika powinny również pomyśleć osoby, które z uwagi na wybraną przez siebie formę prowadzenia działalności np. w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej, narażeni są na ryzyko partycypowania swoim prywatnym majątkiem w kosztach ewentualnych niepowodzeń biznesowych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy