Materiał Partnera

W jakich sytuacjach sąd może nie orzec rozwodu?

W jakich sytuacjach sąd może nie orzec rozwodu?

Nie każdy wie, że w niektórych sytuacjach sąd może nie orzec rozwodu. Rozwiązanie małżeństwa nie zawsze jest zwykłą formalnością. Ku zdziwieniu wielu osób, wzięcie rozwodu może być po prostu niemożliwe. Z tego względu warto poznać przeszkody uniemożliwiające zmianę stanu cywilnego, a następnie przeprowadzić szczerą rozmowę z radcą prawnym. W jakich sytuacjach sąd może nie orzec rozwodu?

Dlaczego sąd może nie orzec rozwodu?

Uznaje się, że główny powód orzeczenia rozwodu stanowi zupełny oraz trwały rozkład małżeństwa. Jest to sytuacja, kiedy małżonków nie łączy więź emocjonalna ani fizyczna, o czym stanowi brak bliskości emocjonalnej, a także brak współżycia seksualnego. Istotną rolę odgrywa również więź gospodarcza. Jeżeli ta nie występuje między partnerami, o czym świadczą np. inne miejsca zamieszkania, sąd orzeknie rozwód. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że spełnienie tych warunków nie zawsze wystarczy do rozwiązania małżeństwa.

Istnieją trzy negatywne przesłanki rozwodowe, czyli sytuacje, kiedy sąd może nie orzec rozwodu. Pierwsza z nich dotyczy dobra małoletnich dzieci. Jeżeli występują jakiekolwiek znaki, że rozwód wpłynie negatywnie na komfort emocjonalny dzieci partnerów, sąd nie orzeknie rozwodu. To samo tyczy się dzieci adoptowanych. Istotną rolę odgrywa wiek potomków, ponieważ im młodsze dziecko, tym mniejsza szansa na rozwiązanie małżeństwa. Sąd może współpracować z psychologiem, aby zyskać pewność, że rozwód nie zaszkodzi dziecku.

Inne powody uniemożliwiające wzięcie rozwodu

Kolejnym powodem, kiedy sąd może nie orzec rozwodu jest wykazanie sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, czyli przyjętymi postawami w społeczeństwie. Sąd nie rozwiąże małżeństwa, jeżeli stwierdzi, że taka decyzja wyrządzi rażącą krzywdę jednemu z partnerów. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy osoba jest chora, niezdolna do samodzielnego funkcjonowania, a opiekę nad nim może sprawować wyłącznie współmałżonek. Mimo to podeszły wiek nie stanowi przeszkody do orzeczenia rozwodu.

Złożenie pozwu rozwodowego wymaga odpowiedniego przygotowania. Aby proces zakończył się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, nawiąż kontakt z doświadczonym ekspertem, np. z radcą prawnym Mariuszem Kimusem z Częstochowy. Specjalista powinien usłyszeć o ewentualnych przeszkodach stojących na drodze do orzeczenia rozwodu. Trzecią z negatywnych przesłanek rozwodowych jest żądanie rozwiązania małżeństwa przez małżonka, który ponosi winę za rozkład pożycia. Oznacza to, że osoba winna rozkładu pożycia nie może wnosić o rozwód bez zgody swojego partnera.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy