Materiał Partnera

Ustalenie ojcostwa. Przebieg procedury

Ustalenie ojcostwa. Przebieg procedury

W życiu przydarzają się nam różne sytuacje, które są powodem do sądowego rozstrzygnięcia sporu. Jedną z nich jest właśnie ustalenie ojcostwa za pośrednictwem sądu, które ma miejsce w sytuacji, gdy domniemany ojciec dziecka nie chce uznać go przed pracownikiem urzędu stanu cywilnego. Jak przebiega procedura sądowego ustalenia ojcostwa? Kto może występować o sądowe ustalenie ojcostwa?

Ustalenie ojcostwa krok po kroku

Po urodzeniu dziecka niezbędna jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego w celu wyrobienia aktu urodzenia dziecka, na którym powinny znajdować się dane matki oraz ojca. Nie zawsze domniemany ojciec wyraża wolę uznania swojego potomka i wówczas może być konieczne sądowe uznanie ojcostwa.

Nie chodzi tutaj jedynie o kwestie typowo formalne, ale także ważne dla dziecka więzy rodzinne i ułatwiające jego utrzymanie kwestie finansowe, bo zaprzeczanie ojcostwu może mieć jedynie związek z brakiem chęci partycypowania w kosztach utrzymania dziecka.

Sądowe ustalenie ojcostwa wymaga postępowania zgodnie z góry ustaloną procedurą. Warto wiedzieć, że osoba składająca wniosek do sądu o ustalenie ojcostwa, nie ponosi żadnych kosztów związanych z procesem, jednak w sytuacji, gdy sąd orzeknie, że pozwany nie jest ojcem dziecka, to zachodzi duże prawdopodobieństwo, że sąd obciąży powoda kosztami procesu oraz nakaże zwrot kosztów poniesionych przez pozwanego – wyjaśnia ekspert Kancelarii Prawnej ze Szczecina– radca prawny Wojciech Chmurak.

Ojcostwo można ustalić na trzy sposoby:

  • Pierwszym z nich jest domniemane ojcostwa, które ma miejsce w sytuacji, gdy para pozostaje w związku małżeńskim oraz w sytuacji, gdy dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego;
  • Drugim sposobem na ustalenie ojcostwa jest dobrowolne uznanie dziecka przez jego ojca;
  • Trzecim i ostatnim sposobem ustalenia ojcostwa jest sprawa sądowa, w której powodem może być matka dziecka, mąż matki lub domniemamy ojciec (w przypadku związków nieformalnych), samo dziecko, a także prokurator.

W momencie, gdy zachodzi podejrzenie, że ojcem dziecka nie jest mąż matki, ale jest ono owocem związku pozamałżeńskiego, konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie postępowania w celu zaprzeczenia ojcostwa, aby móc później wystąpić z wnioskiem o sądowe ustalenie ojcostwa.

Pomoc prawna podczas ustalania ojcostwa

Samodzielne występowanie w sądzie jest nie tylko bardzo trudne, ale także często może stać się powodem długiego czasu trwania sprawy np. ze względu na niepoprawnie złożone wnioski, dlatego warto korzystać z pomocy specjalizującego się w prawie rodzinnym adwokata, który zadba o właściwy przebieg procedury na każdym jej etapie.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy