Materiał Partnera

Skąd czerpać wiedzę na temat prawa podatkowego?

Skąd czerpać wiedzę na temat prawa podatkowego?
Wobec wciąż zmieniających się przepisów prawa podatnicy często pozostają zagubieni i bezradni. Co prawda Ministerstwo Finansów stara się upowszechniać wiedzę o przepisach, m.in. za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej, jednak w dalszym ciągu sposób przekazania tych informacji bywa mało czytelny.
Język prawniczy jest bardzo specyficzny, dlatego interpretacje przepisów zwykłym obywatelom wydają się bardzo trudne, a nawet niemożliwe – zauważa masz rozmówca z Oficyny Wydawniczej UNIMEX.
Co prawda możemy korzystać z ogólnodostępnych źródeł, takich jak wspomniany wcześniej Biuletyn Informacji Publicznej, rozmaitych druków i broszur, jednak taka forma wciąż nie zawsze jest wystarczająca.

Prawo podatkowe dla specjalistów

Zrozumienie zawiłości prawa podatkowego i umiejętne stosowanie jego przepisów do konkretnych sytuacji jest skomplikowane i często bywa wyzwaniem nawet dla specjalistów. Na szczęście obecnie dostępnych jest wiele fachowych propozycji wydawniczych, takich jak komentarze do ustaw, leksykony i kwartalniki podatkowe.

Jednolity plik kontrolny

Jedną z istotnych zmian w ordynacji podatkowej w 2016 roku jest wprowadzenie tzw. jednolitego pliku kontrolnego. Celem wprowadzenia takiego rozwiązania było uproszczenie sposobu rozliczenia i kontroli podatkowej przedsiębiorstw. Oczywiście, żeby móc z tego ułatwienia korzystać, trzeba najpierw dobrze je zrozumieć. Doskonałym źródłem przejrzystych informacji na ten temat jest pozycja pt. Jednolity plik kontrolny. Praktyczne vademecum podatnika opracowana przez Janusza Zubrzyckiego. Opracowanie to w przystępny sposób wyjaśnia kogo, w jakich sytuacjach i w jakim zakresie obowiązuje raportowanie poprzez jednolity plik kontrolny, a także opisuje konsekwencje ewentualnych zaniedbań w tym zakresie.

Kwartalnik podatkowy

Kwartalniki podatkowe to obowiązkowa pozycja przede wszystkim dla osób zajmujących się zawodowo prawem podatkowym. Kwartalnik dostarcza wiadomości na temat wszystkich bieżących zmian w rozliczeniu VAT, CIT i PIT, najnowsze pisma Ministra Finansów oraz, co najważniejsze, przejrzyste komentarze sporządzane przez praktykujących ekspertów prawa podatkowego. Pozycja ta porusza najważniejsze problemy interpretacyjne oraz kontrowersje związane ze stosowaniem przepisów. W propozycji Oficyny Wydawniczej UNIMEX znajduje się znacznie więcej fachowych publikacji, zarówno tych, które traktują ogólnie o prawie podatkowym, ale także szczegółowych opracowań dotyczących aktualnych zagadnień, takich jak np. zmiany w VAT, akcyzie i prawie energetycznym.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy