Materiał Partnera

Rozwód - co warto wiedzieć o rozwodzie?

Rozwód - co warto wiedzieć o rozwodzie?
Wedle polskiego prawa, warunkiem koniecznym do uzyskania rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zadaniem sądu jest ocena, czy doszło do rozpadu małżeństwa, nawet w przypadku, gdy obie strony zgodnie żądają rozwodu. Jakie są przesłanki do orzeczenia rozwodu? Co warto wiedzieć przed złożeniem pozwu rozwodowego?

Kiedy można się ubiegać o rozwód?

O rozwód można ubiegać się w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Nawet w przypadku wystąpienia okoliczności takich jak: zdrada, alkoholizm jednego z małżonków lub aktu przemocy domowej sąd musi ustalić, czy są to przesłanki do udzielenia rozwodu. Uzyskanie rozwodu nie jest także możliwe w przypadku, gdy sąd oceni, że wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci, nawet jeśli między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

Pożycie małżeńskie to stan wspólnoty duchowej, fizycznej oraz gospodarczej, a jego utrzymanie jest obowiązkiem małżonków. Rozkład pożycia to rozciągnięty w czasie proces, prowadzący do zatrzymania tego stanu. Pomimo potwierdzenia obydwu stron przed sądem o fakcie rozkładu małżeństwa, sąd ma obowiązek rozpatrzyć wszystkie okoliczności sprawy, mogące mieć wpływ na podjęcie decyzji o udzieleniu zgody na uzyskanie rozwodu. Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego świadczy o braku możliwości powrotu stron do siebie.

Ustalenie winy rozkładu pożycia

Zadaniem sądu jest także orzeczenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego. Wina rozkładu pożycia małżeńskiego może być umyślna lub nieumyślna. W przypadku, kiedy obydwie ze stron nie chcą ustalać winy, sąd zobowiązany jest przychylić się do tego wniosku. W takim przypadku żadna ze stron nie ponosi winy. Winę za rozkład pożycia może ponieść jedna ze stron, obydwie strony lub żadna ze stron. Bardziej szczegółowy opis tych okoliczności można przeczytać na stronie adwokat łódź rozwód.

Sprawa rozwodowa

Sprawy rozwodowe odbywają się w sądzie okręgowym i toczą się w trybie procesowym. Rozwodu może żądać każda ze stron, bez udziału osób postronnych. Opłata za wniesienie pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. W przypadku pozwu bez orzeczenia o winie nie jest wymagane zatrudnienie adwokata. Jednak, jeśli istnieje całkowita pewność, co do decyzji o chęci rozwiedzenia się, adwokat łódź może szybko, skutecznie i bez zbędnych komplikacji pomóc w sprawnym rozwiązaniu tej sprawy.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy