Materiał Partnera

Rozwód - co warto wiedzieć?

Rozwód - co warto wiedzieć?

Rozwód to bardzo stresująca i emocjonalna sytuacja. Często u małżonków pojawiają się intensywne i skrajne emocje. Jednak, kiedy już podejmiemy tę właściwą decyzję, musimy wykonać kolejne kroki mające na celu rozwiązanie związku małżeńskiego. Warto zwrócić się wówczas do profesjonalnego prawnika, który zagwarantuje nam pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Kiedy możemy ubiegać się o rozwód?

Warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego oraz trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Gdy przesłanka ta nie zostanie spełniona, mimo, że małżonkowie zgodnie chcą rozwodu sąd nie ma obowiązku jego orzeczenia. Sąd nawet w przypadku zdrady czy przemocy wobec małżonków ma obowiązek zbadać, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Wiele osób może sobie zadawać pytanie, co zatem oznacza rozkład pożycia? Następuje on wtedy, gdy uległy zerwaniu wszelkie więzy duchowe, fizyczne oraz gospodarcze pomiędzy małżonkami, np. w sytuacji, gdy jedna osoba mieszka z nowym partnerem, z którym ma wspólne plany życiowe. Aby orzec rozwód małżonkowie mogą mieszkać wspólnie, pod warunkiem, że jest to wynik słabej sytuacji ekonomicznej. Małżonkowie jednak nie mogą podczas wspólnego zamieszkiwania podejmować wspólnego pożycia przez dłuższy okres czasu. Sąd może odmówić rozwodu, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci albo, jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Co orzeka sąd w pozwie rozwodowym?

Podczas sprawy rozwodowej sąd orzeka, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, jednak na zgodne żądanie małżonków sąd nie orzeka o winie. Następnie decyduje on o władzy rodzicielskiej i kontaktach nad małoletnim dzieckiem. W przypadku braku porozumienia sąd rozstrzyga o sposobie wychowywania dziecka – zauważa Radca Prawny Katarzyna Szczygieł z Tychów.

Możliwy scenariusz to także taki, w którym jeden z rodziców pełni władzę rodzicielską, przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej drugiego. W wyroku orzekającym rozwód może również zapaść wyrok o pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub jej zawieszeniu. W pozwie rozwodowym sąd rozstrzyga, w jakiej wysokości małżonkowie są zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem dziecka, a także o sposobie korzystania z mieszkania przez okres, kiedy będą oboje w nim mieszkać po rozwodzie.

Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy składamy do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków, w przypadku, gdy jedno z nich stale tam przebywa. W sytuacji, gdy małżonkowie mieszkają w innych miejscach, wówczas właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, chyba, że nie uda się ustalić jego miejsca zamieszkania, wówczas właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda. Przy składaniu pozwu o rozwód należy uiścić stałą opłatę, która jest niezmienna w zależności od tego czy składamy pozew bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie. Warto jednak skorzystać tutaj z pomocy prawnej w Tychach, gdzie doświadczony prawnik poprowadzi nasze postępowanie rozwodowe. Prawnik podczas sprawy rozwodowej może być prawdziwym wsparciem. Pomoże on nam w wielu formalnościach, a zdarza się często, że popełniamy dużo błędów już na poziomie wypełniania wniosków i dokumentów, co skutkuje przedłużającą się procedurą.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy