Materiał Partnera

Rola adwokata w postępowaniu karnym

Rola adwokata w postępowaniu karnym

Postępowanie karne to złożony proces, a zagadnienia z nim związane mogą być dosyć niejasne dla osoby niemającej odpowiedniej wiedzy prawniczej. Między innymi z tego powodu zarówno podejrzani, jak i oskarżeni w procesie karnym bardzo często decydują się na wsparcie prawnika. Jaka jest rola adwokata w postępowaniu karnym? Właśnie o tym opowiemy w dzisiejszym artykule.

W jakich rolach może występować adwokat w postępowaniu karnym?

Adwokat, w zależności między innymi od tego, którą stronę reprezentuje, może odgrywać jedną z czterech podstawowych ról w postępowaniu karnym. Może być przedstawicielem podejrzanego w postaci jego obrońcy – dotyczy to postępowania przygotowawczego. Bywa również obrońcą oskarżonego w postępowaniu sądowym, pełnomocnikiem pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym lub pełnomocnikiem oskarżyciela posiłkowego, prywatnego bądź subsydiarnego w postępowaniu sądowym. Adwokat może też zajmować się udzielaniem porad prawnych osobie, której jeszcze nie postawiono zarzutów, ale ma powody, by sądzić, że dojdzie do postępowania karnego.

Na czym polega pomoc adwokata w postępowaniu karnym?

Korzystanie z pomocy adwokata do spraw karnych ze Szczecina lub z innej, dowolnie wybranej miejscowości jest niezbędne w licznych przypadkach. Wiele osób decyduje się na jego wsparcie już na etapie postępowania przygotowawczego – po to, by zwiększyć szanse na zakończenie się planowanego procesu zgodnie ze swoją intencją. Adwokaci mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do aktywnego uczestnictwa w postępowaniu karnym. Ich rolą jest między innymi przedstawianie dowodów działających na korzyść ich klientów, a także składanie różnego rodzaju wniosków, na przykład dotyczących uchylenia środka zapobiegawczego.

Kiedy obrona w postępowaniu karnym jest obligatoryjna?

W wybranych przypadkach korzystanie z usług adwokata, na przykład przedstawiciela kancelarii adwokackiej ze Szczecina, jest obligatoryjne. Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu karnym między innymi wtedy, kiedy nie ukończył 18. roku życia albo jest głuchy, niemy bądź niewidomy. Obrona obligatoryjna dotyczy również tych sytuacji, w których oskarżony ma stanąć przed sądem okręgowym na skutek zarzuconej mu zbrodni. Jest niezbędna także wtedy, kiedy podane w wątpliwość zostanie zdrowie psychiczne oskarżonego. Wówczas przypuszczana jest niemożność udziału lub prowadzenia przez niego obrony w sposób samodzielny i z zachowaniem rozsądku, w związku z tym postanawia się o obligatoryjnej obronie.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy