Materiał Partnera

Rola adwokata w postępowaniu karnym

Rola adwokata w postępowaniu karnym

Adwokat w postępowaniu karnym może występować przede wszystkim w charakterze oskarżonego lub reprezentować pokrzywdzonego. Trzeba przy tym podkreślić, że częściej z pomocy adwokata korzystają osoby oskarżone o przestępstwa, ale także wykroczenia. O tym, na jaką pomoc i jakie porady z zakresu prawa karnego możemy liczyć, najlepiej przeczytać w konkretnej ofercie adwokata.

Pomoc prawna w sprawach karnych

Jak już zasugerowaliśmy we wstępie, do tematu najlepiej podejść kompleksowo. Zajrzeliśmy więc na stronę Kancelarii Adwokackiej adwokata Piotra Dymka z Lublina, gdzie możemy przeczytać o pomocy prawnej w sprawach karnych, a dalej też o sprawach karnych wykonawczych. Pomoc prawna w sprawach karnych, która jest udzielana od początku sprawy, pozwala zabezpieczyć interesy klienta oraz zgromadzić wszelkie potrzebne dowody jak najszybciej po zaistnieniu zdarzenia. Ze strony adwokata możemy liczyć na pomoc już we wczesnym etapie postępowania przygotowawczego. O jakie sprawy konkretnie chodzi? – To sprawy karne o przestępstwa uregulowane w Kodeksie karnym i przestępstwa pozakodeksowe, a także sprawy o wykroczenia uregulowane w Kodeksie wykroczeń i wykroczenia pozakodeksowe. Podobnie jest ze sprawami, które reguluje Kodeks karny skarbowy – adwokat pomoże w sprawach karnych i wykroczeniowych. Dodatkowo także w sprawach z zastosowaniem środków zabezpieczających.

Sprawy karne wykonawcze

W związku z tym, że sprawy karne nie kończą się zazwyczaj wraz z wydaniem pierwszego wyroku, obrona może być potrzebna także w postępowaniu wykonawczym. Sprawy karne to temat obszerny. Adwokat może też podjąć się obrony osoby skazanej już na karę pozbawienia wolności.

O co dokładnie chodzi? – Wymieńmy kilka przykładów. Adwokat może pomóc nam w sprawie o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a także w sprawie o odroczenie lub zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. Możemy również liczyć na pomoc adwokata, gdy chcemy postarać się o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, czy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Jeśli chodzi o prawo karne, adwokat może pomóc nam również w przypadku kary grzywny, na przykład w sprawie o rozłożenie kary grzywny na raty.

Współpraca z adwokatem może okazać się naprawdę owocna, przy czym zawsze musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej zasadzie: musimy z adwokatem rzeczowo współpracować i w pełni mu ufać. Szczerość to podstawa w przypadku wszelakich spraw sądowych i zresztą nie tylko.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy