Materiał Partnera

Przepisy prawne dotyczące rusztowań

Przepisy prawne dotyczące rusztowań
Rusztowania budowlane zapewniają pracownikom wykonującym prace na wysokości bezpieczeństwo. Te tymczasowe konstrukcje w związku np. z nieodpowiednim użytkowaniem mogą być przyczyną awarii, wypadków, a nawet śmierci. Jakie przepisy prawne należy stosować podczas użytkowania rusztowań? Dowiedz się, jakie konkretnie akty prawne mówiące o tych konstrukcjach należy stosować podczas prac budowlanych.

Gdzie można znaleźć przepisy prawne dotyczące rusztowań?

Aby wyeliminować błędy, stworzono wytyczne, których stosowanie skutecznie zmniejsza ryzyko negatywnych skutków nieodpowiedniego użytkowania rusztowań. Oczywiście, oprócz aktów prawnych konieczne jest także właściwe podejście m.in. kierownika budowy i pracowników, a także właściwa organizacja pracy i najwyższej jakości sprzęt. Konkretne zasady bezpieczeństwa zapisano m.in. w poniższych rozporządzeniach:
  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

O czym konkretnie można dowiedzieć się z przepisów dotyczących rusztowań?

Według pierwszego rozporządzenia rusztowania należy umieścić na stabilnym i wyprofilowanym podłożu. O szczegółach można dowiedzieć się z normy „PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur”. Pracownicy budowlani mogą się z niej dowiedzieć m.in. tego, że nie wolno stosować podkładów klinowych, popękanych i tych z cegieł. Jest to istotne, gdyż wielu wykonawców w niewłaściwy sposób wybiera podłoże oraz sposób posadowienia rusztowania. W przepisach można znaleźć także informacje o sposobie właściwego kotwienia.
Niestety ciągle można znaleźć firmy budowlane, które stosują montaż niezgodny z zaleceniami instrukcji, w których określone jest, czy kotwienie ma postać kotew długich czy krótkich bądź trójkątnych – podkreśla specjalista z Ramirent ze Szczecina.
Rozporządzenia precyzyjnie określają także, w jaki sposób należy zachowywać środki bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Dotyczy to np. terenu budowy, na którym montowane jest rusztowanie. Niestety, zdarza się, że nie są stosowane przepisy mówiące o tym, by obszar, na którym prowadzone są prace na rusztowaniach musi być oddzielony za pomocą ogrodzenia w odległości 1/10 wysokości rusztowania (nie mniej niż 6 m).

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy