Materiał Partnera

Przepisy prawne dotyczące ogrzewania za pomocą kotłów węglowych

Przepisy prawne dotyczące ogrzewania za pomocą kotłów węglowych
Kotły węglowe to zdecydowanie najpopularniejsze urządzenia grzewcze w Polsce – stanowią one około 70% rynku. Ich najpoważniejszym atutem jest stosunkowo niska cena zakupu oraz niskie koszty eksploatacyjne, w porównaniu do innych rodzajów urządzeń. Nie ma jednak róży bez kolców – niewielkie wydatki wiążą się z poważnymi zanieczyszczenia środowiska. W celu ich redukcji na początku roku 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy związane ze sprzedażą i montażem kotłów węglowych.

Zmiany prawne w kwestii ogrzewania węglem

Nowe rozporządzenie dotyczące sprzedaży i montażu kotłów zasilanych paliwami stałymi przygotowane zostało przez Ministerstwo Rozwoju. Zgodnie z jego założeniami od początku przyszłego roku zabroniona będzie sprzedaż oraz montaż urządzeń, które nie mają parametrów najwyższej, piątej klasy parametrów emisyjnych.
- Wymogi te dotyczyć będą kotłów o mocy nie większej niż 500 kW, a zatem obejmą urządzenia wykorzystywane w gospodarstwach domowych – wyjaśnia specjalista firmy Luskar.
Kotły zasilane ręcznie nie będą mogły emitować więcej, niż 60 mg pyłu na metr sześcienny spalin. Bardziej restrykcyjne pod tym względem są przepisy dotyczące kotłów automatycznych – maksymalna ilość pyłu nie może przekroczyć 40 mg. Wprowadzenie takich przepisów nie jest jednoznaczne z ograniczeniem produkcji – kotły niespełniające wymogów przedstawionych w rozporządzeniu będą mogły być dalej wytwarzane, jednak nie zostaną dopuszczone do sprzedaży i użytku na terenie Polski, ich producenci będą musieli znaleźć sobie innej rynki zbytu, gdzie nie obowiązują podobne przepisy. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać do roku 2020 – po tym czasie w Polsce zaczną obowiązywać rozwiązania w ramach tak zwanego ekoprojektu, dopuszczające do obrotu jedynie najmniej emisyjne piece.

Zasadność wprowadzania zmian

Zgodnie z danymi organizacji pozarządowych aż 70% sprzedawanych w Polsce każdego roku kotłów to urządzenia węglowe o najniższych standardach emisyjnych. Ich eksploatacja wraz z dużym natężeniem ruchu ulicznego w miastach w znaczny sposób przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. To z kolei ma niebagatelny wpływ na zdrowie społeczeństwa – każdego roku odnotowuje się ponad 40 tys. przypadków chorób i powikłań, wywołanych przez oddychanie zatrutym powietrzem. Nowe przepisy w sprawie sprzedaży i montażu kotłów węglowych są kolejnym – po nałożeniu ograniczeń na przemysł – krokiem do poprawy jakości powietrza w Polsce i dostosowania się do standardów Unii Europejskiej. Warto pamiętać, że Polska należy do czołówki krajów europejskich, w których powietrze jest najbardziej skażone – największe stężenie zanieczyszczeń notuje się w Krakowie, Gliwicach, Katowicach i Nowym Sączu, jednak problem ten dotyczy nie tylko dużych miast, ale nawet uzdrowisk.  

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy