Materiał Partnera

Program Czyste Powietrze. Jak uzyskać dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze. Jak uzyskać dofinansowanie?
Program Czyste Powietrze to inicjatywa finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jej ramach przewidziano rozdysponowanie funduszu o wartości 103 mld zł, przeznaczając go na wymianę/zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła, a także kompleksową termomodernizację gospodarstw domowych. Dotacje i pożyczki udzielone na przestrzeni dziesięciu lat (2018-2029) mają zredukować problem smogu i szkodliwych dla środowiska kopciuchów. Kto i w jaki sposób może uzyskać dofinansowanie? Szczegóły poniżej.

Kto może starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie z programu Czyste Powietrze mogą starać się osoby fizyczne – właściciele domów jednorodzinnych oraz osoby mające zgodę na rozpoczęcie budowy domu. Minimalny koszt kwalifikowany projektu na który przysługuje dotacja to 7 tys. zł. Maksymalny możliwy koszt wynosi zaś 53 tys. zł. Jego przekroczenie nie zamyka drogi do skorzystania z pieniędzy. W tego typu przypadkach dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Jak rozpocząć starania o dofinansowanie? Aby starać się o dofinansowanie, należy wypełnić i złożyć wniosek. Dotacje oraz pożyczki są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Nabór wniosków prowadzony jest w tzw. trybie ciągłym. Oznacza to, że są one oceniane na bieżąco. Aby uzyskać dofinansowanie, należy spełnić ściśle określone kryteria programowe. Dotyczą one zarówno wymiany starego pieca/kotła w już istniejącym budynku, jak i montażu nowego źródła ciepła w dopiero budowanym obiekcie.

Czynności poprzedzające złożenie wniosku

Przed złożeniem wniosku warto wykonać szczegółowe rozeznanie. Co to znaczy w praktyce?
Po pierwsze, należy zapoznać się z regulaminem i warunkami naboru – programem priorytetowym i formularzem wniosku wraz ze wszelkimi załącznikami oraz instrukcjami. Koniecznie trzeba też zbadać potrzeby budynku. Powinny one zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w postaci prostej analizy energetycznej, zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW. Sprecyzowanie potrzeb jest istotne. Środki z funduszu są bowiem przeznaczane na szereg różnych celów. Poza wymianą i montażem ekologicznych pieców, może być to m.in. docieplenie przegród budynku, modernizacja instalacji C.O. i ciepłej wody użytkowej, montaż odnawialnych źródeł energii czy instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zauważa ekspert sklepu 499.pl, oferującego ekologiczne piece na pellet.

Zasady przyznawania dofinansowania

Przedstawiciel WFOŚiGW przeprowadza wizytację i weryfikuje, czy stan budynku odpowiada danym z wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, WFOŚiGW przygotowuje umowę o dofinansowanie. Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, liczonego zgodnie z metodą opisaną w instrukcji wypełnienia wniosku (w oparciu o zasady programu Rodzina 500 plus). Okres realizacji dotowanego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029. Liczy się też data wsteczna, tzn. że dofinansowaniem mogą być objęte projekty realizowane (czyli niezakończone), rozpoczęte do 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Z uwagi na wielomiesięczny okres realizacji projektów, środki finansowe mogą być wypłacane w kilku transzach. Przyznawane pożyczki są objęte oprocentowaniem zmiennym, z planowanym okresem spłaty do 15 lat.

Co po otrzymaniu dofinansowania?

Osoba która otrzymała dofinansowanie musi wywiązać się z realizacji zadań projektowych (np. montaż pieca ekologicznego). Pomyślność przedsięwzięcia podlega ocenie specjalisty WFOŚiGW. Oddelegowany urzędnik ma też prawo przeprowadzić kontrolę przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do trzech lat. Ostateczne rozliczenie przedsięwzięcia następuje z chwilą pozytywnej weryfikacji przez przedstawiciela WFOŚiGW.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy