Materiał Partnera

Prawne następstwa rozwodu. Co warto wiedzieć?

Prawne następstwa rozwodu. Co warto wiedzieć?

Decyzja o rozwodzie nie jest łatwa, jednak w wielu sytuacjach nie da się w inny sposób rozwiązać problemów pomiędzy małżonkami. Ze względu na następstwa prawne orzeczenia rozwodu przez sąd, trzeba liczyć się z tym, że wraz z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego, ustaje większość praw i obowiązków względem byłego współmałżonka. Skutki prawne związane są m.in. z tym, czy rozstający się małżonkowie mają dzieci.

Rozwód i co dalej?

Rozwód jest jedynym sposobem na legalne przerwanie małżeństwa. Warto wiedzieć, jakie skutki prawne niesie za sobą postanowienie sądu w sprawie rozwodowej, bo są one często niezrozumiałe dla samych małżonków, którzy zastanawiają się nad rozwodem. Pierwszym i podstawowym skutkiem prawnym rozwodu jest ustanie większości praw i obowiązków, które wiążą się z zawarciem związku małżeńskiego. Wyróżnić możemy tutaj przede wszystkim, ustanie wspólności majątkowej oraz ustanie prawa dziedziczenia ustawowego po zmarłym współmałżonku, a także prawa do zachowku. W przypadku dziedziczenia mamy do czynienia z pewnym wyjątkiem – były współmałżonek może dziedziczyć na zasadach testamentowych, gdy dokument powstał przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego lub w okresie trwania pożycia małżeńskiego i nie został zmieniony po rozwodzie. To bardzo ważne, bo zdarza, że testator zapomina zmienić treść testamentu po rozwodzie, co wiąże się z wieloma problemami dla spadkobierców. Między innymi z tego względu warto podczas rozwodu korzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który jeszcze na etapie przygotowywania się do postępowania wyjaśni, z czym wiąże się postanowienie sądu.

- Rozwód niesie za sobą wiele skutków prawnych, które nie zawsze są zapisane w wyroku rozwodowym, który ogłasza sąd. Nakłada ono m.in. pewne obowiązki na byłych współmałżonków, które uwzględniają, przyznanie władzy rodzicielskiej i partycypowanie w kosztach utrzymania wspólnego potomstwa, czyli płacenie alimentów. Następstwem prawnym rozwodu jest też uregulowanie przez sąd kontaktów z nieletnimi dziećmi – wyjaśnia ekspert z firmy Kancelaria Adwokacka Katarzyna Kamienowska z Wrocławia.

Jak zmienia się sposób zarządzania majątkiem wspólnym po rozwodzie?

Zmianom po rozwodzie ulega także sposób gospodarowania majątkiem wspólnym, który należy do byłych już małżonków. W tym przypadku wszystkie spory regulują już przepisy prawa cywilnego, a małżonkowie są właścicielami majątku wspólnego w części ułamkowej, która nie zawsze musi być równa, a decydujące tutaj przeprowadzony podział majątku. Po rozwodzie żaden z małżonków nie ma już prawa do zarządzania majątkiem drugiego małżonka, jak ma to miejsce w przypadku trwającego związku małżeńskiego. Rozwód wpływa również na dziedziczenie po każdym ze współmałżonków – uprawnieni do dziedziczenia spadkobiercy np. męża dziedziczą jedynie z jego części ułamkowej majątku wspólnego. Oczywiście, oprócz spraw regulowanych bezpośrednio przez orzeczenie rozwodowe sądu i przepisy prawa cywilnego można powrócić do panieńskiego nazwiska oraz ponownie zawrzeć legalny związek małżeński.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy