Materiał Partnera

Pomoc w zakresie prawa budowlanego. Gdzie jej szukać?

Pomoc w zakresie prawa budowlanego. Gdzie jej szukać?

Dobra i względnie stabilna koniunktura na rynku budowlanym w ostatniej dekadzie zachęca przedsiębiorców do działalności właśnie w tym sektorze. Mimo sezonowego charakteru branży udział w niej zapewnia stabilność finansową zarówno dużym deweloperom, jak i firmom z sektora MŚP. Jednak bezpieczeństwo i powodzenie inwestycji wymaga doskonałej znajomości prawa budowlanego – bez niej przedsiębiorca może natknąć się na bardzo poważne problemy.

Wyzwania formalne związane z budową

Przedsiębiorcy i inwestorzy prywatni zobowiązani są do przestrzegania konkretnych procedur budowlanych na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia. W zależności od rodzaju inwestycji niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub jej zgłoszenie, przebieg prac podlega kontrolom z ramienia Urzędu Nadzoru Budowlanego, również oddanie gotowego obiektu do użytku wymaga akceptacji powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Ustawa Prawo budowlane wskazuje uczestników procesu budowlanego i ich funkcje, a tym samym rozkłada odpowiedzialność za podejmowane działania na inwestorów, inspektorów, projektantów i kierowników budowy.

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian w prawie budowlanym, w ustawie o wyrobach budowlanych i w wydawanych na podstawie tych aktów rozporządzeń, dopełnienie wszystkich formalności związanych z budową jest bardzo trudnym zadaniem, zwłaszcza dla osób, które na co dzień nie są związane z branżą prawniczą – zauważa nasz rozmówca z warszawskiej Kancelarii Radcy Prawnego Michał Łuczak.

Pomoc i obsługa prawna inwestycji budowlanych

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że w strukturze każdej dużej firmy deweloperskiej olbrzymią rolę odgrywa dział prawny. Jego pracownicy dbają o dopełnienie wszelkich procedur, rozwiązują też problemy prawne, które pojawiają się już w czasie prac, np. spory związane z opóźnieniami dostaw materiałów budowlanych, realizacją umów deweloperskich itd. Małe i średnie przedsiębiorstwa budowlane o węższej specjalizacji, np. wykonujące wyłącznie prace konstrukcyjne, wykończeniowe, stolarkę otworową – często świadczą usługi jako podwykonawcy i zazwyczaj nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie etatowego prawnika ze względów finansowych. Niemniej również tacy przedsiębiorcy muszą przestrzegać zasad prawa budowlanego, a zatem znać je i poprawnie interpretować. MŚP z branży budowlanej najczęściej korzystają z pomocy prawnej na zasadzie outsourcingu; w postaci doraźnych konsultacji lub pełnej obsługi prawnej inwestycji.

Wybór prawnika, który będzie doradzał w kwestiach związanych z inwestycją czy prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze budowlanym nie może być przypadkowy. Warto szukać kancelarii prawnej, która specjalizuje się właśnie w tej gałęzi prawa i może pochwalić się doświadczeniem w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych. Trzeba też zastanowić się nad zakresem oczekiwanej pomocy. Czy firma potrzebuje wsparcia wyłącznie w organizacji, wdrażaniu i przestrzeganiu procedur budowlanych? Czy do realizacji poszczególnych etapów prac będzie konieczne zaangażowanie zewnętrznych podwykonawców i w związku z tym – sporządzenie odrębnych umów o roboty? I wreszcie, czy współpraca z prawnikiem na pewno ma zakończyć się wraz z oddaniem budynku do użytkowania, czy może nastawić się na długofalową współpracę, w ramach której kancelaria zajmie się również późniejszą obsługą nieruchomości?

Znalezienie odpowiedzi na te pytania ułatwi przedsiębiorcy wybór kancelarii prawnej, która będzie w stanie spełnić jego oczekiwania. Przed nawiązaniem współpracy z radcą lub adwokatem warto zadawać pytania o zakres świadczonych usług i pomocy, jakiej jest w stanie udzielić prawnik. Otwartość kancelarii na dialog z klientem i umiejętność jasnego formułowania odpowiedzi jest wyznacznikiem tego, jak współpraca będzie układała się w przyszłości.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy