Materiał Partnera

Pomoc adwokata w negocjacjach z wierzycielem

Pomoc adwokata w negocjacjach z wierzycielem

Pomoc prawna dla zadłużonych to zagadnienie, które interesuje wszystkie osoby borykające się ze spłatą kredytu. Czasem z różnych względów uregulowanie zobowiązania przewyższa możliwości danej osoby. A przecież zobowiązania trzeba spłacać. W wyjściu z tego impasu może częściowo pomóc adwokat, który przeprowadza fachowe negocjacje z osobami fizycznymi i instytucjami.

Negocjacje z wierzycielami a pomoc prawnika

Negocjacje z wierzycielami to kluczowy element wychodzenia z długów. Taki proces jest niezbędny w sytuacji, gdy nie jesteś w stanie dłużej spłacać swojego zobowiązania finansowego, a naciski przybierają na sile.

Adwokat, na przykład z kancelarii adwokackiej Adwokata Macieja Przybyła w Grudziądzu, bierze na siebie ciężar pertraktowania z bankiem lub z osobą prywatną. Prowadzenie takich rozmów wymaga fachowej wiedzy, ale też umiejętności formułowania jasnych argumentów. Muszą być one przedstawiane w taki sposób, by interes dłużnika był maksymalnie chroniony.

Celem takich negocjacji jest skuteczne oddalenie procesów windykacyjnych, czyli uniknięcie egzekucji.

Na czym polegają negocjacje z wierzycielami?

Negocjacje tego temu prowadzą do:

  • renegocjacji umów kredytowych,
  • zmniejszenia kwoty zadłużenia,
  • odroczenia terminu płatności,
  • rozłożenia zadłużenia na raty,
  • zawieszenia lub umorzenia odsetek karnych.

Na pewno warto korzystać z możliwości i narzędzi dopuszczalnych przez prawo cywilne. Polubowne rozwiązywanie sporów będzie zawsze lepszym i mniej stresogennym rozwiązaniem niż sprawa sądowa.

Kluczowym czynnikiem podczas przeprowadzania takich negocjacji jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej ze sprawą lub zeznań świadków. Na tej podstawie pełnomocnik będzie już w stanie odpowiednio przygotować się do rozmów. Te będą bowiem poprzedzone rzetelną i drobiazgową analizą.

Szczegółowe zasady negocjacyjne oraz skutek przeprowadzonych negocjacji zależy w głównej mierze od woli stron, ale także od tego, z jak wysokim zadłużeniem ma się do czynienia. Na przykład przy większych wartościach pieniężnych zawarcie ugody będzie poprzedzone zaplanowaniem odpowiedniego harmonogramu wpłat.

Jaką rolę odgrywa prawnik w porozumieniach z wierzycielami?

W negocjacjach między dłużnikiem a wierzycielem prawnik jest doradcą, przedstawicielem i negocjatorem. Jego główną funkcją jest reprezentacja interesów dłużnika.

Adwokat musi planować swoje działania w taki sposób, by polepszyć sytuację swojego klienta, oczywiście w zgodzie z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki zawodowej.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy