Materiał Partnera

Podział spadku u notariusza

Podział spadku u notariusza

Spadkobiercy podczas przyjęcia spadku stają się jego współwłaścicielami. Aby każdy z nich mógł rozporządzać swoją częścią otrzymanych dóbr, konieczny jest podział spadku przeprowadzony przez sąd lub w obecności notariusza. Procedura ta polega na zniesieniu współwłasności odziedziczonego majątku. Z jakimi formalnościami wiążą się takie czynności i jak je przeprowadzić?

Umowny dział spadku – od czego zacząć?

Niezbędnym etapem, bez którego nie może dojść do podziału spadku, jest uzyskanie poświadczenia dziedziczenia, które jest wydawane decyzją sądu lub przez notariusza. O jego uzyskanie powinni wystąpić spadkobiercy. W przypadku, gdy całość majątku dziedziczy tylko jedna osoba, jest to pierwsza i jedyna czynność, którą musi wykonać. Inaczej wygląda sytuacja, gdy spadkobierców jest więcej.

Wbrew pozorom, dziedziczenie nie przebiega w taki sposób, że poszczególne osoby otrzymują konkretnie określony element majątku, np. daną nieruchomość czy przedmiot.

Zwykle cala masa spadkowa musi zostać podzielona na wszystkie osoby dziedziczące, przy czym każda z nich otrzymuje określoną procentowo część całości majątku – podkreśla specjalista z Kancelarii Notarialnej Sławomira Puczyłowskiego. Przykładowo: małżonek może otrzymać połowę dóbr, a dalsi krewni mniejsze części spadku.

Warto także zwrócić uwagę, że podział spadku nie jest obowiązkowy, jednak zdecydowanie warto go przeprowadzić. Jeśli do niego nie dojdzie, żaden ze współwłaścicieli, ani jego ewentualni spadkobiercy, nie będą mogli rozporządzać spadkiem, np. nieruchomością lub środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie. Jest to więc sytuacja niekorzystna dla wszystkich zainteresowanych.

Umowny czy sądowy podział spadku?

Spadkobiercy mogą podzielić spadek na trzy sposoby. Mają do dyspozycji:

  • umowny podział spadku w obecności notariusza,
  • sądowy podział spadku,
  • umowę między spadkobiercami w dowolnej formie.

Podpisanie umowy bez obecności notariusza jest bezpłatne, jednak nie stanowi dokumentu prawnego, jeśli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość lub przedsiębiorstwo. Druga z dostępnych metod jest płatna, ale korzystna pod względem finansowym. Procedura trwa jednak dość długo, dlatego wiele osób decyduje się na skorzystanie z usług notariusza. Koszt umownego podziału spadku jest uzależniony od wartości odziedziczonego majątku. Maksymalna kwota taksy notarialnej jest szczegółowo określona, a informacje na ten temat sa ogólnie dostępne.

Mimo że teoretycznie podział spadku może spadkobierców nic nie kosztować, warto skorzystać z pomocy urzędnika. Jest to korzystne przede wszystkim dlatego, że dzięki temu każda z dziedziczących osób ma pewność, że procedura przebiegła z zachowaniem wszelkich zasad i istnieje możliwość rozporządzania uzyskanym majątkiem.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy