Materiał Partnera

Podstawy prawne regulujące stosowanie środków ochrony osobistej

Podstawy prawne regulujące stosowanie środków ochrony osobistej
Zgodnie z przepisami określonymi m.in. w Kodeksie pracy oraz stosownych rozporządzeniach Ministra Pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim podwładnym warunki, w których mogą oni wykonywać powierzone im zadania bez zagrożenia dla życia i zdrowia. W tym celu powinien wdrożyć różnego rodzaju rozwiązania techniczne i organizacyjne mające zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, a gdyby one nie wystarczały – zapewnić dodatkowo środki ochrony osobistej. To na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za dobranie tego typu sprzętu do rodzaju i poziomu zagrożenia występującego na danym stanowisku pracy, nieodpłatne dostarczenie go pracownikowi oraz przeszkolenie tego ostatniego w zakresie prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej. Reguluje to art. 237 Kodeksu pracy. Po stronie pracownika leży natomiast obowiązek używania tych środków, przekazanych przez pracodawcę, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zgodne z normami

Do pracodawcy należy również dopilnowanie, by środki ochrony osobistej, posiadając właściwości ochronne i użytkowe, spełniały wymagania określone w stosownej ustawie z 30 sierpnia 2002 r., a także w wydanym w oparciu o nią rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. Rozporządzenie to zresztą wdrożyło również europejską dyrektywę dotyczącą m.in. tych środków. Sprzęt spełniający owe wymogi jest oznakowany znakiem CE.

Kontrola jakości

Nie wystarczy jednak sam zakup certyfikowanych przedmiotów. W wyniku zużycia, uszkodzenia lub upłynięcia terminu przydatności mogą one utracić swoją funkcję ochronną, a wówczas muszą zostać niezwłocznie zastąpione przez pracodawcę sprzętem, który tę funkcję pełni. Reguluje to par. 2 wspomnianego art. 237 Kodeksu pracy. Należy więc regularnie przeprowadzać badania kontrolne środków ochrony indywidualnej. Jak często? To zależy od rodzaju tych środków. – W przypadku rękawic i kaloszy będzie to sześć miesięcy, a w przypadku chociażby dywaników elektroizolacyjnych dwa lata. Ale przy wyjątkowo intensywnej eksploatacji nawet częściej – dowiadujemy się w firmie Zwarpol, która przeprowadza tego typu badania.

Wskazówki i regulacje

Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony osobistej reguluje załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tabele figurujące w tym załączniku mogą się też okazać przydatne pracodawcy podczas ustalania, jaki rodzaj sprzętu powinien się znaleźć na konkretnym stanowisku pracy.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy