Materiał Partnera

Podstawy prawne dotyczące przekształcania spółek i innych podmiotów

Podstawy prawne dotyczące przekształcania spółek i innych podmiotów
Rynek oraz warunki ekonomiczne to niezwykle dynamiczne czynniki, które wciąż zmieniają się pod wpływem różnych wydarzeń i zjawisk. To pociąga za sobą konieczność wprowadzania zmian w prowadzonej działalności. A jeśli działalność prowadzona jest przez spółkę, to niektóre zmiany mogą pociągnąć za sobą konieczność przekształcenia spółki, czyli dostosowaniu formy prawnej do zmieniającej się działalności i warunków ekonomicznych.

Procedura przekształcenia

Przekształcenie spółki to nic innego, jak podjęcie ciągu czynności prawnych określonych w Kodeksie spółek handlowych. Zaczynamy zawsze od planu przekształcenia przygotowywanego przez zarząd spółki lub wszystkich wspólników w formie pisemnej. Na plan przekształcenia składają się również załączniki takie jak projekt uchwały, projekt umowy, wycena składników majątku spółki. Taki plan składany jest do sądu rejonowego. Kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały lub zgromadzenie wspólników. Tu również obowiązują procedury zwoływania zgromadzenia oraz powiadamiania o zamiarze podjęcia uchwały. Dalej powoływani są członkowie organów przekształconej spółki, tworzy się podstawę funkcjonowania spółki przekształconej (umowa lub statut). Na koniec spółka jest wpisywana do KRS oraz ogłaszana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Specjalne wymagania

Istnienie różnych rodzajów spółek wymusiło stworzenie wymogów szczególnych określających czynności prawne dla poszczególnych rodzajów przekształcenia. Nie ma więc jednej uniwersalnej ścieżki dla przekształcenia spółki, a jedynie schemat zbudowany z wymogów ogólnych, który musimy uzupełnić o wymogi szczególne odpowiadające przekształceniu, które chcemy wcielić w życie. Wymogi szczególne są opisane Kodeksie spółek handlowych.

Pomoc prawna

Przekształcenie spółki jest sprawą dość skomplikowaną, określoną podstawą prawną. Procedura składa się w wielu etapów, przy czym już błędnie przygotowany plan przekształcenia może powodować zatrzymanie całego procesu przez biegłego rewidenta, który ten plan będzie analizować. Dlatego w tym przypadku warto zainwestować w pomoc doświadczonej kancelarii prawnej świadczącej usługi na rzecz przedsiębiorców, np. Kancelaria A.Krakowiński. Kancelaria może przeprowadzić spółkę przez cały proces przekształcenia gwarantując tym samym zgodność z określonymi wymogami i prawidłową interpretacje prawną.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy