Materiał Partnera

Ochrona przed długami spadkowymi

Ochrona przed długami spadkowymi
Dziedziczenie spadku nie zawsze jest korzystne dla spadkobierców. Niemałym problemem może okazać się dziedziczenie długów po zmarłym. Choć ostatnie nowelizacje k.c. odnośnie dziedziczenia wyraźnie poprawiają ochronę przez długami spadkowymi, w dalszym ciągu proces przyjmując spadek należy postępować z dużą ostrożnością.

Stan sprzed nowelizacji

Proste przejęcie spadku sprzed nowelizacji z 20 marca 2015 roku oznaczało dla spadkobiercy przyjęcie nieograniczonej odpowiedzialności za długi zmarłego – wyjaśnia nasz rozmówca z Kancelarii Adwokackiej Łukasz Węgrowski. Mówiąc wprost, spadkobierca odpowiadał za dług zmarłego całym swoim majątkiem nawet, gdy dług znacznie przekraczał wartość tego majątku.
Co prawda spadkobierca mógł zrzec się spadku w ciągu 6 miesięcy od uzyskania wiadomości o prawie do spadku, jednak jeśli nie zdawał sobie sprawy ze składu spadku (nie wiedział o długach), mógł bardzo łatwo pogrążyć się w dużych tarapatach.

Nowe prawo spadkowe

Wg nowych zasad, brak oświadczenia o odrzuceniu spadku lub jego ograniczonym przyjęciu, nie oznacza już prostego przyjęcia spadku. Jeśli więc spadkobierca nie złoży odpowiedniego oświadczenia w ciągu pół roku, przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Taki sposób dziedziczenia oznacza, że na spadkobiercę przechodzą długi zmarłego, ale wyłącznie do wartości dziedziczonych aktywów. Innymi słowy, dług do spłaty nie może być większy niż dziedziczony majątek.

Prawna pułapka

Niestety, choć nowa ustawa brzmi bardzo obiecująco, korzystanie z niej nie zawsze jest łatwe. Jak wspomnieliśmy, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się z koniecznością spłaty długów do wartości otrzymanego majątku, a ściślej rzecz ujmując, do wartości ustalonego w wykazie inwentarza. Jeśli inwentarz stanu czynnego spadku nie zostanie sporządzony, spadkobierca przyjmuje dług z pełną odpowiedzialnością.

Jak chronić się przed długami spadkowymi?

Mimo niewątpliwie korzystnych zmian w przepisach prawa, dziedziczenie w dalszym ciągu okazuje się być bardzo skomplikowanym procesem. Skuteczną ochronę przed długami spadkowymi zapewni nam jedynie współpraca z profesjonalnym prawnikiem. Adwokat udziela spadkobiercom wszelkich porad prawnych związanych z przyjęciem lub odrzuceniem spadku.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy