Materiał Partnera

Obowiązki notariusza wobec Urzędu Skarbowego

Obowiązki notariusza wobec Urzędu Skarbowego
Należyte naliczenie i odprowadzenie podatku, jak również piecza nad dotyczącą go dokumentacją mogą w związku z mnogością stosownych przepisów nieraz przyprawić o zawrót głowy. W niektórych sytuacjach jednak nie musimy się tym kłopotać, ponieważ wszystkim zajmie się pośredniczący między podatnikiem a urzędem skarbowym notariusz, występujący tutaj w roli tzw. płatnika. Dzieje się tak w przypadku chociażby podatku od spadków i darowizn dokonanych w formie aktu notarialnego, ale też podatku od czynności cywilnoprawnych, takich jak na przykład kupno nieruchomości. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że jeśli ta ostatnia obłożona jest podatkiem od towarów i usług, czyli VAT, wówczas sporządzający akt notarialny notariusz wysyła jego odpis do właściwego urzędu skarbowego, ale wystawienie faktury, złożenie deklaracji i uiszczenie podatku leżą już po stronie podatnika.

Lista zobowiązań

W sytuacjach wspomnianych na początku, jak również przy umowach nieodpłatnego zniesienia współwłasności albo ustanowienia służebności bądź użytkowania, notariusz jednak występuje niejako w imieniu nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Jego zadaniem jest określenie właściwej grupy podatkowej, obliczenie wysokości należnego podatku, prowadzenie jego rejestru oraz pobranie w momencie tworzenia aktu notarialnego stosownej sumy w celu przekazania odpowiedniemu urzędowi skarbowego, do którego musi dostarczyć też wymagane dokumenty (m.in. odpis tego aktu i deklarację na temat wpłacanej kwoty). Ma na to czas do siódmego dnia kolejnego miesiąca po sporządzeniu aktu notarialnego. W tym ostatnim powinna być zawarta informacja o podstawie do opodatkowania (np. przedmiot i wartość darowizny), jak również podstawa prawna do zwolnienia od podatku, jeśli takowe przysługuje (np. jeśli darowizna nie przekracza określonego w ustawie limitu).

Odpowiedzialność notariusza

Warto pamiętać, że notariusz odpowiada całym swoim majątkiem za ewentualne błędy popełnione w związku z występowaniem w charakterze płatnika, zwłaszcza gdy nie pobierze podatku lub pobierze go, lecz nie wpłaci – jak dowiadujemy się w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu. Jeśli zaś pobrana przez niego kwota będzie wyższa, niż należy, będzie musiał zwrócić na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego swoje wynagrodzenie za pełnienie roli płatnika, doliczywszy do tego odsetki za zwłokę.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy