Materiał Partnera

Komu należy się spadek po zmarłym, który nie pozostawił testamentu

Komu należy się spadek po zmarłym, który nie pozostawił testamentu
Spadek po osobie zmarłej w pierwszej kolejności jest rozdzielany na podstawie pozostawionego przez nią testamentu, jeżeli jednak nie ma takiego dokumentu, o rozdziale majątku decydują reguły tzw. dziedziczenia ustawowego. Komu  w takiej sytuacji przypada udział w spadku? Na to pytanie odpowiemy w naszym artykule.

Regulacje dziedziczenia ustawowego

Reguły dziedziczenia ustawowego są stosowane wówczas, gdy zmarły nie postawił po sobie testamentu lub rozdzielił w nim  jedynie część swojego majątku. W tej drugiej sytuacji, reszta majątku także podlega zasadom dziedziczenia ustawowego. Dziedziczenie ustawowe ma sztywne reguły, które zależą wyłącznie od tego, jaki krąg bliskich pozostawiła osoba zmarła. Testament jako dokument jest sporządzany po to, aby podział pozostawionego przez siebie majątku był inny niż przewidują to przepisy prawa cywilnego.

Kto dziedziczy po zmarłym w pierwszej kolejności

Jak tłumaczy nasz rozmówca, prawnik z Kancelarii Prawniczej Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A.:   Jeżeli osoba zmarła nie pozostawiła żadnego testamentu, przepisy Kodeksu cywilnego mówią, że w pierwszej kolejności osobami uprawnionymi do dziedziczenia są małżonek oraz dzieci zmarłego. Każda z tych osób otrzymuje równą część pozostawionego majątku, z zastrzeżeniem, że małżonek powinien otrzymać co najmniej ¼ spadku. 
W tym miejscu należy jeszcze zaznaczyć, że zarówno dzieci ze związku małżeńskiego, jak i dzieci adoptowane czy pochodzące ze związku pozamałżeńskiego, mają takie same prawa do spadku po zmarłym rodzicu.  

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy