Materiał Partnera

Kim jest pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego?

Kim jest pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego?

Bycie osobą pokrzywdzoną w sprawach sądowych niejednokrotnie jest bardzo trudne i wiąże się z dużym ładunkiem emocjonalnym. Warto poszukiwać pomocy i zdecydować się na współpracę z osobami, które mogą jej udzielić. Jedną z takich osób może być właśnie pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Dowiedz się, kim jest.

Osoba pokrzywdzona, a oskarżyciel posiłkowy oraz pełnomocnicy

Pokrzywdzony i oskarżyciel posiłkowy mogą korzystać z pomocy pełnomocnika. Może to być przykładowo adwokat lub radca prawny, natomiast w przypadku, gdy pokrzywdzona jest instytucja, może to być jej pracownik. Jeśli akt oskarżenia został wniesiony przez oskarżyciela publicznego, osoba pokrzywdzona może złożyć wniosek, w którym wyraża chęć występowania jako oskarżyciel posiłkowy.

Po złożeniu tego wniosku może także wyznaczyć swojego pełnomocnika, udzielając mu pełnomocnictwa. Istotne jest jedynie to, żeby wniosek złożyć jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy głównej. Teoretycznie można samodzielnie występować w roli oskarżyciela posiłkowego, jednak jest to odradzane przez adwokatów z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach.

Co może robić pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego?

Głównym zadaniem pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego jest zabezpieczanie interesów pokrzywdzonego. Może między innymi składać wnioski do sądu (np. o zadośćuczynienie, naprawienie szkody czy uzyskanie odszkodowania), przeglądać akta sprawy, dokonywać rozeznania w opiniach wyrażonych przez biegłych czy być obecnym przy czynnościach związanych z postępowaniem – co dotyczy również przesłuchań świadków. Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego ma również możliwość zapoznania się ze szczegółami wyroku, a w razie potrzeby może złożyć od niego apelację. Najlepiej, jeśli pełnomocnikiem jest adwokat, w szczególności karnista. Wówczas będzie miał odpowiednie kompetencje i wiedzę, żeby dobrze zadbać o interes poszkodowanego.

Kiedy można korzystać z oskarżenia posiłkowego?

Oskarżenie posiłkowe jest możliwe szczególnie w sprawach karnych oraz sprawach o wykroczenie. Korzystanie z niego jest możliwe w przypadku, w którym oskarżony ma ukończone 18 lat. Oskarżyciel posiłkowy nie musi, ale może posiłkować się pomocą pełnomocnika, który uczestniczy w każdym etapie postępowania. W razie potrzeby może zażądać zasądzenia od skazanego kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z pełnomocnictwa. W sytuacjach, gdy mamy do czynienia z przestępstwem lub zniesławieniem, oskarżyciel jest prywatny.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy