Materiał Partnera

Kiedy i w jaki sposób ustanawia się rozdzielność majątkową?

Kiedy i w jaki sposób ustanawia się rozdzielność majątkową?

W momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa. Jeżeli natomiast małżonkowie nie chcą mieć wspólnego majątku, mogą oni zawrzeć jeszcze przed ślubem rozdzielność majątkową. Jest to tzw. Intercyza, która umożliwia rozdzielenie majątków osobistych osób wstępujących w związek małżeński. Co warto wiedzieć o rozdzielności majątkowej?

Rozdzielność majątkowa - co to jest?

Rozdzielność majątkowa to przeciwieństwo wspólności majątkowej. Jest to zatem ustrój, w którym każdy z małżonków posiada oddzielny majątek, którym może zarządzać wedle własnej woli. W przypadku, gdy rozdzielność majątkowa przed ślubem nie zostanie zawarta, wówczas małżonkowie będą dysponować majątkiem wspólnym.

Podpisanie intercyzy przed ślubem to korzystne rozwiązanie głównie ze względu na to, że umożliwia utrzymanie niezależności i samodzielne zarządzanie majątkiem osobistym. Jest to też dobry sposób na uniknięcie odpowiedzialności za długi zaciągnięte przez małżonka. Ponadto intercyza między małżonkami wpływa na uproszczenie procedury rozwodowej i towarzyszącego mu podziału majątku.

Kiedy można ustanowić rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona w dwóch przypadkach: dobrowolnie, jeżeli oboje małżonków wyraża taką chęć lub przymusowo decyzją sądu. Orzeczenie sądu zaś musi wynikać z istotnych okoliczności, takich jak separacja, ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków lub w przypadku zaistnienia powodów, które naruszają lub zagrażają interesom małżonka, lub rodziny.

Zawarcie umowy małżeńskiej może zostać dokonane natomiast zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa.

Jak sporządzić intercyzę?

Rozdzielność majątkowa przed zawarciem małżeństwa może powstać na podstawie umowy małżeńskiej. Specjaliści z Kancelarii Adwokackiej Mateusz Kozimor w Strzyżowie podkreślają jednak, że tego typu umowa musi przyjąć formę notarialnego. Intercyzę mogą również zawrzeć małżonkowie po ślubie u notariusza, jeśli są zgodni, lub w sądzie, jeżeli występuje między nimi spór dotyczący majątku.

Warto także wspomnieć o kosztach podpisania rozdzielności majątkowej. Ustanowienie jej przed ślubem wiąże się z opłatami w wysokości ok. 400 zł + podatek VAT oraz opłaty za odpisy. Jeżeli małżonkowie zdecydują się na podpisanie intercyzy w trakcie trwania małżeństwa, wówczas muszą oni liczyć się z tym, że oprócz podstawowych opłat, będą zobowiązani uiścić opłatę, której wysokość zależna będzie od wysokości posiadanego przez nich majątku wspólnego podlegającego podziałowi.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy