Materiał Partnera

Jakimi sprawami zajmuje się adwokat rodzinny?

Jakimi sprawami zajmuje się adwokat rodzinny?

Większość obszarów związanych z naszym codziennym funkcjonowaniem w sferze prywatnej i zawodowej jest ściśle uregulowana przez obowiązujące przepisy, które tworzą ramy prawne dla poszczególnych działań. Pozwalają one na porządkowanie rzeczywistości oraz jasne przedstawienie skutków konkretnych czynów, a także wskazują na ich długofalowe konsekwencje. Jest to szczególnie widoczne w obszarze spraw łączących się z życiem rodzinnym.

 

Czym jest prawo rodzinne?

 

Podstawowe uregulowania odnośnie do większości kwestii związanych ze sprawami życia codziennego znajdują się w prawie cywilnym. Obejmuje ono prawo rzeczowe, będące uporządkowaniem obszarów łączących się z własnością, w tym jej rodzajami oraz samym posiadaniem, a także prawo zobowiązań, zawierające zasady obrotu prawami majątkowymi, jak również prawo spadkowe, dotyczące wszystkich szczegółów składających się na dziedziczenie od sporządzania testamentów po ich wykonanie. Do najistotniejszych obszarów prawa cywilnego należy też prawo rodzinne. Jest ono ujęte nie tylko w Kodeksie cywilnym, ale również w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a jego zakres to zasady pokrewieństwa oraz relacje między osobami, które są ze sobą spokrewnione. Przepisy funkcjonujące w ramach prawa rodzinnego wskazują normy co do istnienia pokrewieństwa, powinowactwa oraz stosunku przysposobienia, jak również mające w nich swe źródło powinności majątkowe i osobiste. W grę wchodzą to m.in. sprawy związane z małżeństwem tj. jego zawieraniem, trwaniem oraz możliwościami zakończenia, a ponadto rodzicielstwem oraz macierzyństwem, w tym koniecznością łożenia na utrzymanie dzieci oraz ich wychowywania, a także sprawowaniem opieki nad dziećmi i dokonywaniem zmian w tym zakresie.

 

Jakie sprawy z zakresu prawa rodzinnego są prowadzone najczęściej?

 

Prawo rodzinne obejmuje dużą liczbę zagadnień, znaczna część spraw dotyczy jednak zwykle wybranych obszarów, takich jak możliwość uzyskania rozwodu lub separacji, określenia związanych z tym faktem alimentów czy późniejszego podziału majątku. Często w grę wchodzi też kwestia przyznania alimentów na wspólne dzieci oraz ustalenia ich wysokości czy ewentualnego dopasowania do zmieniających się możliwości i potrzeb. Liczne są sprawy łączące się z pozbawianiem albo ograniczaniem praw rodzicielskich, jak również ustalaniem zakresu i sposobu sprawowania opieki. W razie potrzeby uzyskania wsparcia adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych można wybrać Kancelarię Adwokacką Grażyny Michalskiej, Agnieszki Pająk, Jarosława Ślachciaka i Tomasza Topolińskiego z Bydgoszczy.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy